Lĩnh vực hoạt động

Đăng ngày 19 - 04 - 2011
100%

 

- Tư vấn, lập hồ sơ đăng ký, trình thẩm tra cấp mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các thủ tục chuyển nhượng, thanh lý dự án đầu tư trong các KCN;

- Tư vấn, lập hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký cấp phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán liên quan đến mua bán hàng hóa trong doanh nghiệp FDI đặt tại các KCN.

- Tư vấn lập hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép văn phong đại diện.

- Tư vấn lập hồ sơ trình thẩm duyệt về phòng cháy - chữa cháy, cấp Giấy phép xây dựng.

- Tư vấn và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường...; Tổ chức quan trắc môi trường, thí nghiệm và phân tích các mẫu môi trường.

- Thực hiện việc lập quy hoạch phát triển, quy hoạch chi tiết hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D, lập hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Hưng Yên, lập hồ sơ đề nghị xác nhận hợp đồng, văn bản về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Lập hồ sơ thiết kế, tư vấn đấu thầu và thi công xây dựng công trình trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện đầu tư và quản lý khai thác các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Trung tâm làm chủ đầu tư;

- Hỗ trợ tuyển dụng lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

 

 

 

Tin mới nhất

°
1078 người đang online