Quá trình hình thành, phát triển

Đăng ngày 02 - 08 - 2011
100%

 

    Trụ sở: Tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên
    Địa chỉ: Phố Nối, thị trấn Bần, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên
     Điện thoại: 03213 742 345; Fax: 03213 742 238
    Email: cdkhucongnghiephy@gmail.com

         Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 167/QĐ-LĐLĐ ngày 6/5/2009 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hưng Yên và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 19/5/2009. Ban Chấp hành (BCH) lâm thời gồm 9 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) gồm 3 đồng chí.

         Ngày 17/6/2010, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội khoá I, nhiệm kỳ 2010-2015. Đại hội đã bầu được 13 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá I, đồng chí Đặng Thị Điểm – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch và đồng chí Luyện Phương Nam giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
         Khi mới thành lập, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã có với 30 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc trong đó có 01 CĐCS khối hành chính sự nghiệp (HCSN), 29 CĐCS khối sản xuất kinh doanh và 13 công đoàn song trùng chỉ đạo.
        Đến hết tháng 6/2011, Công đoàn các KCN tỉnh đã thành lập mới thêm 30 CĐCS tại các doanh nghiệp và tiếp nhận 11 CĐCS trong KCN Minh Đức từ Liên đoàn lao động huyện Mỹ Hào, nâng tổng số các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp lên 84 công đoàn cơ sở, trong đó 71 CĐCS trực thuộc Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh với 8.527 ĐV/ 11.312 CNVCLĐ và 13 công đoàn song trùng chỉ đạo với 2.790 ĐV/ 2.983 CNLĐ.
         Công đoàn cơ sở được thành lập và số lượng đoàn viên tham gia Công đoàn cơ sở qua các năm như sau:
         - Năm 2009 thành lập được 06 CĐCS với 449 đoàn viên (ĐV)/ 598 công nhân lao động (CNLĐ), đạt tỷ lệ 75%.
         - Năm 2010 thành lập được 12 CĐCS với 830 ĐV/ 1.110 CNLĐ, đạt tỷ lệ 74,8%.
         - 6 tháng đầu năm 2011 thành lập được 12 CĐCS với 978 ĐV/ 1.169 CNLĐ, đạt tỷ lệ 83,7%.

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

°
919 người đang online