Quy trình tiến hành thành lập công đoàn

Đăng ngày 02 - 08 - 2011
100%

 

1- Thống nhất với Ban giám đốc về nội dung, phương hướng thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn Việt Nam…
2- Chọn Cán bộ (Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở): Là những người có năng lực, trình độ, uy tín (tuỳ theo số công nhân lao động, bộ phận SX có thể chọn 3, 5, 7 hoặc 9 đồng chí).
- Chọn trong số đó ra 2 đồng chí có năng lực, uy tín nhất để làm Trưởng và Phó Ban vận động, đồng thời sau này bổ nhiệm làm Chủ tịch, Phó chủ tịch lâm thời Công đoàn cơ sở (CĐCS).
3- Ban vận động lập danh sách cho NLĐ ký, ghi rõ họ tên vào đơn tập thể (có mẫu in sẵn).
- Ban vận động lập danh sách trích ngang của toàn bộ số công nhân lao động đã nộp đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn (theo mẫu, phải có dấu treo và dấu giáp lai của Công ty).
- Ban vận động nộp toàn bộ đơn, danh sách trích ngang của CNLĐ làm đơn xin gia nhập Công đoàn và làm công văn đề nghị thành lập Công đoàn (theo mẫu) một bên là đồng chí trưởng Ban vận động ký, một bên đại diện quản lý đơn vị (Giám đốc công ty, Thủ trưởng đơn vị) ký tên, đóng dấu và gửi về Thường trực Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ( địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).
4- Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ thực tế để làm thủ tục ra Quyết định kết nạp đoàn viên, Thành lập CĐCS và chỉ định Ban chấp hành lâm thời...
5- Sau khi có Quyết định thành lập…CĐCS đi làm dấu của CĐCS tại Công an tỉnh Hưng Yên và tổ chức Lễ ra mắt tại đơn vị, đồng thời xây dựng chương trình công tác từ khi thành lập đến khi Đại hội lần thứ nhất.

 


Tin mới nhất

Một số hiểu biết cơ bản về công đoàn Việt Nam (02/08/2011 3:56 CH)

°
1141 người đang online