Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

 

Thủ tục

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2: Ban Quản lý ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

Thành phần hồ sơ:

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ: 

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi tiếp nhận thông báo.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ban Quản lý tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

- Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) theo Mẫu I.10 (Tải về) ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT.(Tải về)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;(Tải về)

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.(Tải về)

 

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(31/10/2017 3:59 CH)

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên(31/10/2017 4:14 CH)

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(31/10/2017 3:59 CH)

°
388 người đang online