Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Đăng ngày 31 - 08 - 2012
100%

 

Tên TTHC

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

- Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ.

- Cách thức thực hiện

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

a)Thành phần hồ sơ:

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy tiếp nhận hồ sơ

- Phí, lệ phí

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH. (Tải về)

- Yêu cầu, điều kiện

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/ 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ;

- Văn bản số 735/LĐTBXH ngày 22/7/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN.

 

Tin mới nhất

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp(04/04/2019 4:01 CH)

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp(15/01/2016 4:14 CH)

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho...(15/01/2016 4:14 CH)

°
11 người đang online