Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

 

 

Thủ tục

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban Quản lý.

- Bước 2: Ban Quản lý cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp lại) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc hỏng.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;(Tải về)

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;(Tải về)

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.(Tải về)

Tin mới nhất

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên(31/10/2017 4:14 CH)

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(31/10/2017 3:59 CH)

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (31/10/2017 3:59 CH)

°
197 người đang online