Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch

Đăng ngày 31 - 08 - 2012
100%

 

Thủ tục

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên có văn bản chấp thuận.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- 01 (một) văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN.

- Tập bản vẽ quy hoạch chi tiết sau khi điều chỉnh.

b) Số lượng hồ sơ:  03 (bộ)

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng áp dụng:

Chủ đầu tư hạ tầng KCN khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện;

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Chỉ thực hiện điều chỉnh các nội dung sau: Diện tích khu đất cho dự án đầu tư mà không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất; Đặc trưng kỹ thuật của hệ thống cấp năng lượng, cấp thoát nước và công trình kỹ thuật đầu mối (đường kính, chiều dài, độ dốc, quy mô, công suất, cốt công trình); hướng thoát nước mưa, nước bẩn; Đường nội bộ trong các khu chức năng khu công nghiệp; Tuyến nhánh cấp năng lượng, cấp nước, thoát nước, thông tin; Vị trí các công trình dịch vụ,…

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tin mới nhất

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn(20/01/2017 4:00 CH)

Gia hạn Giấy phép xây dựng(20/01/2017 4:00 CH)

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng(31/08/2012 4:00 CH)

°
435 người đang online