Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá CO- mẫu D

Đăng ngày 16 - 06 - 2017
100%

 

 

Tên TTHC

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ được khai hoàn chỉnh, hợp lệ theo quy định và nộp tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Nhận kết quả (C/O đã được phê duyệt hoặc Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ).

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ: Thương nhân nộp hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ tại Phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

b) Trả kết quả: Trực tiếp tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a1) Hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D do bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng:

- Đơn đề nghị cấp bản sao chứng thực của C/O gốc;

- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh.

a2) Hồ sơ cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi:

- Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (theo mẫu). Trong trường này, số C/O tại Đơn đề nghị cấp C/O có số tham chiếu mới và đồng thời có số C/O gốc kèm theo được ghi sau dòng chữ “Replacing C/O reference No ...” (số tham chiếu của C/O gốc).

- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh. Trong trường này, C/O mới có số tham chiếu mới và đồng thời số C/O gốc được đề cập trên bản C/O mới bằng cách ghi dòng chữ “Replacing C/O reference No ...” (số tham chiếu của C/O gốc).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gốc

- Thời hạn giải quyết

Không quá 2 (hai) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành :

- Tổ chức

- Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Hưng Yên

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 3, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011);

- Mẫu C/O (Phụ lục VIII, Thông tư số 22/2016/TT-BCT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN là Hiệp định được ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 3/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi; Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT.

- Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Tin mới nhất

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D(03/01/2017 3:35 CH)

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O-mẫu D (03/01/2017 3:35 CH)

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D khai báo hồ sơ đề nghị qua mạng Internet (01/07/2013 4:07 CH)

°
963 người đang online