Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

 

Thủ tục

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý.

- Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

Cách thức thực hiện:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Thành phần hồ sơ:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết:

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

Lệ phí:

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.(Tải về)

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(31/10/2017 3:59 CH)

Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên(31/10/2017 4:14 CH)

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(31/10/2017 3:59 CH)

°
384 người đang online