Gia hạn Giấy phép xây dựng

Đăng ngày 20 - 01 - 2017
100%

 

Thủ tục

Gia hạn Giấy phép xây dựng

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng công trình cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên quyết định gia hạn Giấy phép xây dựng.

- Cách thức thực hiện:

 

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư.

- Đối tượng áp dụng:

Các chủ đầu tư đã được cấp giấy phép xây dựng, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng nhưng công trình chưa được khởi công.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận gia hạn hoặc Thông báo trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng);

- Lệ phí:

15.000đ/01 giấy phép

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (tải về mẫu 05);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về KCN, KCX và KKT;

- Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

- Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 87/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Tin mới nhất

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn(20/01/2017 4:00 CH)

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay...(31/08/2012 4:00 CH)

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng(31/08/2012 4:00 CH)

°
94 người đang online