Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các KCN trên địa bàn tỉnh – Một số tồn tại và đề xuất kiến nghị

Đăng ngày 11 - 09 - 2012
100%

KCN Phố Nối A và KCN Dệt May Phố Nối là hai khu công nghiệp đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh từ năm 2003. Khi thành lập tại các KCN này đã có 5 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,8 triệu USD được cấp phép đầu tư. Từ 2004 đến nay, đã có thêm 100 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.345 triệu USD được tiếp nhận vào trong 04 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II và Minh Đức). Một số dự án đầu tư hoạt động có hiệu quả đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng số điều chỉnh tăng 251 triệu USD

 

Tin mới nhất

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong các KCN, thực trạng và giải pháp(26/08/2013 4:08 CH)

Thu hút đầu tư phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2003 – 2013.(12/08/2013 4:07 CH)

Tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên 10 năm nhìn lại.(07/08/2013 4:07 CH)

°
863 người đang online