Lĩnh vực Xuất, nhập cảnh

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

19/2009/QĐ-UBND

22/9/2009

Ban hành quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

10/2006/TT-BCA

18/9/2006

Hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

45/2006/QĐ-TTg

28/02/2006

Ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
1130 người đang online