Lĩnh vực công chứng, chứng thực

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

13/6/2006

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

13/2003/QH11

26/11/2003

Luật Đất đai

75/2000/NĐ-CP

08/12/2000

Công chứng, chứng thực

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
568 người đang online