Lĩnh vực Xuất, nhập khẩu

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

21/2010/TT-BCT

17/5/2010

Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

 

26/02/2009

Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

04/2007/TT-BTM

04/04/2007

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

108 /2006/NĐ-CP

22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

19/2006/NĐ-CP

20/02/2006

Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa

12/2006/NĐ-CP

23/01/2006

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
896 người đang online