Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

Đăng ngày 06 - 02 - 2018
100%

 

STT

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày ban hành Văn bản

Trích yếu nội dung

Ghi chú

I

 Hiệp định thương mại song phương và đa phương.

 

1

Cam kết gia nhập WTO của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

 

2

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) 

 

3

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA)

 

II

Luật

 

1

36/2005/QH11

14/6/2005

Luật Thương mại

Khoản 3 Ðiều 28, khoản 3 Ðiều 29, khoản 3 Ðiều 30, các điều 31, 33, 242, 243, 244, 245, 246 và 247  hết hiệu lực thi hành  kể từ ngày 01/01/2018 và được thay thế bằng quy định tại  Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017

2

05/2017/QH14

12/6/2017

Luật Quản lý ngoại thương

 

III

 Nghị định

 

1

23/2007/NĐ-CP

12/02/2007

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và được thay thế bằng Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ

2

187/2013/NĐ-CP

20/11/2013

Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Điều 9, điều 11, điều 28 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

3

07/2016/NĐ-CP

25/01/2016

Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

4

77/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vquản lý nhà nước của Bộ Công Thương

 

5

09/2018/NĐ-CP

15/01/2018

Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2018 và thay thế cho Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ

IV

 Thông tư

 

1

08/2013/TT-BCT

22/4/2013

Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

 

34/2013/TT-BCT

24/12/2013

Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

2

04/2014/TT-BCT

27/01/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

 

3

103/2015/TT-BTC

01/7/2015

Ban hành danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 và được thay thế bằng Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Công Thương

4

11/2016/TT-BCT

05/7/2016

Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

5

143/2016/TT-BTC

26/9/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

6

65/2017/TT-BTC

27/6/2017

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam

 

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
811 người đang online