Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 28 - 09 - 2012
100%

 

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

76/2012/NĐ-CP

03/10/2012  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012  Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

03/2011/QH13

11/11/2011  Luật Tố cáo

02/2011/QH13

11/11/2011  Luật Khiếu nại

04/2010/TT-TTCP

26/8/2010

Quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

1131/2008/QĐ-TTCP

18/6/2008

Ban hành Mẫu văn bản hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

136/2006/NĐ-CP

14/11/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

58/2005/QH11

29/11/2005

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

26/2004/QH11

15/6/2004

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

09/1998/QH10

02/12/1998

Luật Khiếu nại, tố cáo.

Tin mới nhất

Lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng(02/06/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực Đầu tư(11/05/2021 4:04 CH)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính(30/07/2018 2:42 CH)

°
1037 người đang online