Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 14 - 09 - 2012
100%

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 KCN với tổng diện tích 3.684,6ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước, trong đó có 03 KCN đã đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư, bao gồm:...

 

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần 1 năm 2019 với chuyên đề “Các quy định về bảo vệ...(28/05/2019 9:28 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN lần 2 năm 2018, chuyên đề...(20/11/2018 4:06 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN năm 2018, chuyên đề "Quy định...(05/07/2018 4:33 CH)

°
2791 người đang online