Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đăng ngày 14 - 09 - 2012
100%

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 KCN với tổng diện tích 3.684,6ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN cả nước, trong đó có 03 KCN đã đi vào hoạt động, tiếp nhận dự án đầu tư, bao gồm:...

 

Tin mới nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp...(23/10/2019 4:22 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần 1 năm 2019 với chuyên đề “Các quy định về bảo vệ...(28/05/2019 9:28 SA)

°
844 người đang online