Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý quy hoạch, xây dựng

Đăng ngày 21 - 06 - 2013
100%

Quản lý quy hoạch, xây dựng

Mức độ

 

1

Cấp Giấy phép xây dựng.

Mức độ 2

Chi tiết

2

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

Mức độ 2

Chi tiết

3

Gia hạn Giấy phép xây dựng.

Mức độ 2

Chi tiết

4

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.

Mức độ 2

Chi tiết

Tin mới nhất

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định...(31/10/2017 7:32 SA)

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.(30/10/2017 4:06 CH)

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu...(30/10/2017 3:45 CH)

°
145 người đang online