Giám sát việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Đăng ngày 03 - 07 - 2013
100%

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 631/KH-BQL ngày 21/12/2012 về việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đã đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, tháng 5/2013 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát đợt I đối với 07 doanh nghiệp có dự án đã đi vào hoạt động về công tác bảo vệ môi trường. Nhìn chung các doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với dự án như đã cam kết. Trong đó Công ty TNHH Ki sung tech, chủ đầu tư dự án Nhà máy Ki sung tech - Hưng Yên tại KCN Phố Nối A, đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đã cam kết, tổ chức tốt việc quản lý, thu gom, xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước thải và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo kết quả theo đúng quy định.

 

Bên cạnh đó, còn một số nội dung chưa thực hiện đúng, đầy đủ như cam kết. Hầu hết các doanh nghiệp không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thu gom, quản lý, xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại; báo cáo kết quả quan trắc môi trường. Doanh nghiệp có nhiều vi phạm nhất là  Cty TNHH Ochiai Việt Nam, chủ đầu tư dự án Nhà máy Ochiai Việt Nam chưa xây đầy đủ tường bao quanh khu vực tạm lưu giữ chất thải nguy hại như cam kết, không bố trí rãnh thu chất lỏng về hố ga thấp hơn sàn theo quy định; chưa ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải thông thường (rác thải sinh hoạt và chất thải sản xuất) của dự án theo quy định; không thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ năm 2012 theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các chủ doanh nghiệp còn yếu. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thông báo cụ thể các nội dung vi phạm tới từng doanh nghiệp, đồng thời nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc thực hiện theo đúng các nội dung cam kết đã đăng ký.

Riêng Công ty Cổ phần cửa Hòa Phát, chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa UPVC, cửa nhôm và cửa gỗ các loại, đang thực hiện lắp đặt và vận hành thử nghiệm dây chuyền sản xuất tấm ván gỗ ép không đúng với mục tiêu của dự án đã được đăng ký. Chưa thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường cho mục tiêu sản xuất mới theo quy định. Hệ thống thu gom, xử lý khí thải, bụi gỗ tại các máy bóc cây keo tạo tấm gỗ ép, máy nghiền phế liệu gỗ tạo dăm gỗ chưa được lắp đặt hoàn chỉnh; các thiết bị xử lý môi trường đã được lắp đặt trong các công đoạn sản xuất chưa đảm bảo thu gom, xử lý triệt để lượng bụi gỗ phát sinh trong quá trình sản xuất, làm phát tán ở bên trong và bên ngoài nhà xưởng gây ô nhiễm môi trường; việc thu gom keo tại khu vực máy trám keo chưa triệt để, còn để rơi vãi ra nền nhà xưởng. Khu vực tạm lưu giữ chất thải của Công ty còn chưa đảm bảo đủ quy mô để tạm lưu giữ toàn bộ các loại chất thải của dự án. Chưa ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án, đặc biệt là chưa thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Quản lý các KCN tỉnh đã yêu cầu Công ty CP cửa Hòa Phát dừng ngay hoạt động của dây chuyền sản xuất tấm ván gỗ ép và thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định để đảm bảo mục tiêu sản xuất theo đúng thực tế triển khai của dự án, đồng thời thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; đầu tư lắp đặt đầy đủ và vận hành thường xuyên các hệ thống thu gom, xử lý bụi, khí thải đảm bảo thu gom, xử lý triệt để toàn bộ lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Theo Kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2013, Ban Quản lý các KCN sẽ tiếp tục thực hiện giám sát đối với 09 dự án khác đang hoạt động trong các KCN về thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo nội dung đã cam kết.

Tin mới nhất

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp...(23/10/2019 4:22 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lần 1 năm 2019 với chuyên đề “Các quy định về bảo vệ...(28/05/2019 9:28 SA)

°
2944 người đang online