Cán bộ công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh tích cực học tập và làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đăng ngày 12 - 08 - 2013
100%

Phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người. Phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua việc sâu sát, lắng nghe ý kiến và liên hệ mật thiết với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, không mắc bệnh chủ quan, không quan liêu, đại khái, ham chuộng hình thức...

 

Với nhiệm vụ chức năng là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh luôn có mối quan hệ công tác thường xuyên, trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đến đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN tỉnh. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cũng như hiệu quả thu hút các dự án đầu tư, đóng góp tích cực vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020. Do vậy, Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định việc rèn luyện phong cách quần chúng trong công tác là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức.

Trong thời gian qua cấp ủy, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai, quán triệt sâu sắc và phát động đăng ký làm theo phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tất cả cán bộ, công chức; đã yêu cầu mỗi cán bộ, công chức phải là tự giác rèn luyện, điều chỉnh tác phong, phương pháp làm việc… Qua đó, từng bước hoàn thiện và nâng cao ý thức, đạo đức, lối sống và tác phong ứng xử hàng ngày; loại bỏ thói làm việc tùy tiện, bệnh hình thức, thái độ làm việc chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái...

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà các nhà đầu tư, doanh nghiệp thường gặp phải trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như: thủ tục hành chính thiếu công khai, rườm rà, thiếu ổn định, mất nhiều thời gian; cán bộ công chức có thái độ sách nhiễu, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong quá trình thực hiện công vụ. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cùng cam kết “đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh tại các KCN tỉnh” và được xây dựng thành chính sách chất lượng của Ban. Đến nay, toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh đều đã được xây dựng thành các quy trình, thủ tục rõ ràng, được công khai trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại trụ sở làm việc; trong đó có nhiều thủ tục được rút gắn về thời gian giải quyết so với quy định của pháp luật và cắt giảm một số đầu mục hồ sơ không cần thiết. Bên cạnh đó, Ban Quản lý KCN tỉnh cũng đã triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các quá trình giải quyết công việc; xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và bước đầu đã hoàn thiện việc triển khai thủ tục cấp C/O mẫu D khai báo hồ sơ qua mạng internet tại trang ecosys.

Tác phong, phương pháp làm việc của cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh trong thời gian qua cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Với  ý thức làm việc trách nhiệm, đúng mực, tận tình, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, các cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh đã từng bước khẳng định được chất lượng phục vụ và tạo được sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc. Kết quả, trong thời gian qua hầu hết các thủ tục hành chính và kiến nghị, thắc mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp đều được Ban Quản lý các KCN tỉnh giải quyết trong hoặc trước thời hạn, đảm bảo đúng pháp luật, không để hồ sơ bị tồn đọng hay phát sinh khiếu nại của các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

          Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng, tác phong làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là phong cách quần chúng là trách nhiệm, bổn phận, danh dự của mỗi cán bộ, công chức có tâm huyết với Đảng, với nhân dân; đồng thời qua đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển. Do vậy, mỗi cán bộ, công chức Ban Quản lý các KCN tỉnh luôn xác định phải tích cực rèn luyện học tập phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển quê hương, đất nước.

Tin mới nhất

Cuộc thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (11/07/2017 9:00 SA)

Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm...(20/01/2015 4:11 CH)

Bác nắm bàn tay than bụi của chúng tôi(06/12/2012 4:05 CH)

°
591 người đang online