Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nội thất, âm thanh của phòng họp lớn và phòng họp quốc tế”.

Đăng ngày 28 - 08 - 2015
100%

 

Ngày 24/6/2015, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số  286 /QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nội thất, âm thanh của phòng họp lớn và phòng họp quốc tế”, một số nội dung cụ thể:

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nội thất, âm thanh của phòng họp lớn và phòng họp quốc tế.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

- Địa điểm: Tại công trình cải tạo mở rộng trụ sở làm việc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh- Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào.

- Giá gói thầu: 965.000.000 đồng (chín trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện, hướng dẫn sử dụng, giao hàng và bảo hành theo tiểu chuẩn của nhà sản xuất và nhà phân phối tại đơn vị sử dụng. Tài sản cung cấp, lắp đặt là mới 100%, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng, chủng loại, kỹ thuật, mỹ thuật theo thiết kế, dự toán được duyệt.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp trong nguồn chi thường xuyên đã được giao kế hoạch năm 2015 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Hình thức chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước; 01 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu và địa điểm tổ chức:

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trước ngày 11/9/2015.

Địa điểm tổ chức: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Phố Nối - Mỹ Hào - Hưng Yên.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong Quý IV năm 2015.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá).

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
395 người đang online