Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Đăng ngày 08 - 09 - 2015
100%

Thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2015 và Kế hoạch số 194/KH-BQL ngày 04/5/2015 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các Doanh nghiệp, Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015, ngày 28/8/2015, tại Hội trường huyện ủy huyện Mỹ Hào, Ban quản lý các KCN tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp năm 2015.

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có Ông Hoàng Minh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách và pháp chế - Tổng cục Môi trường, Ông Nguyễn Thành Yên - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý chất thải và cải thiện môi trường - Tổng cục Môi trường, Ông Lê Đức Lành - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và môi trường; đại diện Phòng tài nguyên và môi trường các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ và trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn làm công tác môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh đã nhấn mạnh: Việc ban hành Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật Bảo vệ môi trường 2005, có ý nghĩa hết sức quan trọng, phù hợp với yêu cầu của quá trình hội nhập, phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới. Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì sự phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng đã và đang bộc lộ những mặt trái của sự phát triển nhất là vấn đề gây ô nhiễm môi trường, gây suy thoái môi trường. Vì vậy, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường khu công nghiệp nói riêng là cần thiết nhằm góp phần tích cực trong công tác ngăn ngừa, hạn chế, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của Tổng cục Môi trường giới thiệu, truyền tải những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về bảo vệ môi trường KKT, KCN, KCX, KCNC và số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại. Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, tọa đàm với các doanh nghiệp. Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước đã tiếp nhận và giải đáp 8 câu hỏi từ các Công ty CP Kim Tín Hưng Yên, Công ty TNHH Kyocera Việt Nam, Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam, Công ty TNHH Kawakin Core -Tech, Công ty TNHH KCN Thăng Long II, Công ty CP Hà Nội - Hưng Yên, trong đó tập trung vào các nội dung như: quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; công tác thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại; việc hợp đồng với đơn vị có chức năng hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; việc lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải; việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường...

Cũng tại Hội nghị, Ban quản lý các KCN đã phát tài liệu Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về BVMT khu công nghiệp cho các đại biểu tham dự. Sổ tay với mục đích giới thiệu và cung cấp, hướng dẫn cho các Doanh nghiệp các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường khu công nghiệp mà doanh nghiệp cần biết, phải thực hiện từ lúc dự án chuẩn bị đầu tư và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án như: các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường khu công nghiệp...

Thông qua Hội nghị lần này, các Doanh nghiệp đã nắm bắt được các quy định mới của Luật Bảo bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, các Nghị định, Thông tư về bảo vệ môi trường KCN. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các...(21/06/2022 2:52 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong...(15/07/2020 11:52 SA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

°
978 người đang online