Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nội thất, âm thanh của phòng họp lớn và phòng họp quốc tế”.

Đăng ngày 01 - 09 - 2015
100%

 

Ngày 31/8/2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên có Thông báo số  430/TB-BQL về việc Mời chào hàng cạnh tranh, một số nội dung cụ thể:

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị nội thất, âm thanh của phòng họp lớn và phòng họp quốc tế.

- Địa điểm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên- Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước.

- Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.

- Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào giá cạnh tranh; tải Hồ sơ yêu cầu qua Website Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tại địa chỉ: http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/ (trong mục Đấu thầu, mua sắm công).

- Thời gian nhận hồ sơ yêu cầu chào hàng: bắt đầu từ ngày 01 tháng 9 năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2015.

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc: 9 giờ, ngày 15 tháng 9 năm 2015 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên- Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Số điện thoại cần liên hệ: 03213 942862.

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm máy...(25/06/2019 4:29 CH)

Quyết định số 533/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:26 CH)

Quyết định số 537/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:38 CH)

°
765 người đang online