Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp đến hết năm 2015.

Đăng ngày 14 - 01 - 2016
100%

Tổng số dự án đầu tư thứ cấp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tính đến hết năm 2015 là 274 dự án, tập trung tại các KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối và KCN Minh Đức, trong đó có 151 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 123 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.509 triệu USD và 12.669 tỷ đồng; tổng diện tích đất thuê lại của các dự án là 542ha. Trong đó đã có 235 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó: KCN Phố Nối A là 137dự án, KCN Thăng Long II là 58 dự án, KCN Minh Đức là 26 dự án và KCN Dệt May Phố Nối là 14 dự án.

 

Phố Nối A là KCN có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 156 dự án với vốn đăng ký là 770 triệu USD và 10.514 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 289ha; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 68 dự án với vốn đăng ký là 1.634 triệu USD và 0,3 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 174ha.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2015)

Số tt

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng số dự án còn hiệu lực

Diện chích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

89

10.514

76

67

770

61

156

289

2

Thăng long II

01

0,3

01

67

1.634

57

68

174

3

Dệt May Phố Nối

09

943

05

12

96,7

09

21

40

4

Minh Đức

24

1.211

21

5

8.4

5

29

40

Tổng cộng

123

12.669

103

151

2.509

132

274

542


Tin mới nhất

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019. (09/07/2019 9:06 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(09/07/2019 9:00 SA)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(15/01/2019 1:27 CH)

°
1077 người đang online