Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho Doanh nghiệp

Đăng ngày 15 - 01 - 2016
100%

 

Tên TTHC

Thủ tục đăng ký Hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN tỉnh xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời cho doanh nghiệp, trường hợp không chấp thuận nêu rõ lý do.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

- Trực tuyến qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Ban Quản lý các KCN Hưng Yên tại địa chỉ http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn.

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập;

- Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

- Tài liệu chứng minh việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

- Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp có lao động đi thực tập ở nước ngoài;

- Giấy xác nhận ký Quỹ của doanh nghiệp do Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT- BLĐTBXH ngày 08/10/2007. (Tải về)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Hợp đồng nhận lao động thực tập phải phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập và có những nội dung chính sau đây:

 • Thời hạn thực tập;
 • Số lượng người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề; ngành, nghề thực tập;
 • Địa điểm thực tập;
 • Điều kiện, môi trường thực tập;
 • Thời giờ thực tập, thời giờ nghỉ ngơi;
 • An toàn và bảo hộ lao động;
 • Tiền lương, thu nhập;
 • Điều kiện ăn, ở, sinh hoạt;
 • Chế độ khám bệnh, chữa bệnh;
 • Chế độ bảo hiểm xã hội;
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Trách nhiệm trả chi phí giao thông từ Việt Nam đến nơi thực tập và ngược lại;
 • Trách nhiệm của các bên trong trường hợp người lao động chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Trách nhiệm giúp đỡ người lao động gửi tiền về nước.

- Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập phải có nội dung phù hợp với nội dung của Hợp đồng nhận lao động thực tập.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng năm 2006;

- Nghị định số 126/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng;

- Thông tư số 21/2007/TT- BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 126/2007/NĐ- CP.

- Văn bản số 735/LĐTBXH ngày 22/7/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các KCN.

Tin mới nhất

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp(04/04/2019 4:01 CH)

Thủ tục Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho...(15/01/2016 4:14 CH)

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động(31/08/2012 4:01 CH)

°
1053 người đang online