Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”.

Đăng ngày 01 - 04 - 2016
100%

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”.

 

Ngày 28/3/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số  156 /QĐ-BQL về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”, một số nội dung cụ thể:

1. Tên gói thầu: “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”, bao gồm:

- 01 máy hút ẩm Electrolux EDH 16SDAW, hiệu suất 16l/ngày.

- 01máy hút bụi Panasonic, dung tích: 1.2 lít.

- 05 kệ hồ sơ tài liệu lưu trữ: Kệ thép đa năng 2 khoang, có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi hở, các đợt cố định, sử dụng 2 mặt, KT: 2030x457x2400mm.

- 03 kệ hồ sơ tài liệu lưu trữ: Kệ thép đa năng 2 khoang, có 5 tầng (kể cả đợt đáy), hồi hở, các đợt cố định, sử dụng 2 mặt, KT: 1030x457x2400 mm.

- 02 quạt cây điện cơ thống nhất có điều khiển tự động.

- 01 thang ghế bậc to, bằng thép không gỉ chiều cao ghế 1.1m; chiều cao tay vịn 1.39m; bề rộng mặt ghế 0,20x0,30m.

- Chỉnh lý hoàn thiện 45m hồ sơ tài liệu (bao gồm chi phí nhân công, vật tư văn phòng phẩm…)

2. Giá gói thầu: 250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Hàng hóa, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý hồ sơ tài liệu đạt tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và TCVN; Các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện, giao hàng và bảo hành theo tiểu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa cung cấp, lắp đặt là mới 100%, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về số lượng, chủng loại, kỹ thuật, mỹ thuật.

3. Nguồn vốn: 100% ngân sách nhà nước, được giao tại quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016.

4. Hình thức chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ ngày 28/3/2016 đến 18/4/2016.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá).

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng.

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
54 người đang online