Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”.

Đăng ngày 28 - 04 - 2016
100%

 

Ngày 26/4/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành Thông báo số  215 /TB-BQL về kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”, với một số nội dung như sau:

Căn cứ Quyết định số Quyết định số  214 /QĐ-BQL ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

TT

Nội dung

Kết quả

Ghi chú

1

Tên nhà thầu trúng thầu

Công ty Cổ phấn Tư vấn và Dịch vụ Khoa học tài liệu Thăng Long, có địa chỉ tại: 503/F/28 Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội.

 

2

Giá trúng thầu

250.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi triệu đồng).

 

3

Loại hợp đồng

Trọn gói (không điều chỉnh giá).

 

4

Thời gian thực hiện hợp đồng

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng.

 

 

5

Nguồn vốn

100% ngân sách nhà nước, được giao tại quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2016.

 

6

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn

- Công ty Cổ phần đầu tư Đức Nghiệp, vì đưa ra giá dự thầu là 251.450.000 đồng cao hơn Giá gói thầu được phê duyệt.

- Công ty Cổ phấn Đầu tư và Phát triển Thương Mại Phú Thành Đạt, vì đưa ra giá dự thầu là 253.240.000 đồng cao hơn Giá gói thầu được phê duyệt.

 

7

Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Thời gian hoàn thiện và ký kết hợp đồng từ ngày 26/4/2016 đến ngày 12/5/2016.

 

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham gia dự thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Đường 5A, thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên để thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo.


Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
366 người đang online