Cấp lại Giấy phép kinh doanh.

Đăng ngày 11 - 05 - 2016
100%

Thủ tục

Cấp lại Giấy phép kinh doanh.

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tổng hợp, trình UBND tỉnh cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh cấp Giấy phép kinh doanh cho Nhà đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh;

- Phần bản gốc còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát, bị cháy hoặc bị tiêu hủy một phần; hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy phép kinh doanh, hoặc bản giải trình lý do có cam kết của doanh nghiệp trong trường hợp bị rách, nát, cháy, hoặc tiêu huỷ toàn bộ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Hưng Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép kinh doanh.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh (MĐ-3: Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương). (Tải về)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 (Tải về);

- Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ (Tải về);

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương (Tải về).

Tin mới nhất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(31/10/2017 4:15 CH)

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

°
89 người đang online