Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

 

Thủ tục

Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 2: Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp lại hoặc hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.hungyen.gov.vn

b) Trả kết quả:

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp nhận hồ sơ, cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng;

- Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tin mới nhất

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC(06/07/2021 4:14 CH)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(06/07/2021 4:09 CH)

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với...(06/07/2021 4:14 CH)

°
966 người đang online