Yêu cầu tiếp tục triển khai vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Đăng ngày 11 - 05 - 2016
100%

Theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kể từ ngày 01/7/2015 các nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải thực hiện chế độ báo cáo online trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định.

 

Để triển khai vận hành Hệ thống, trong thời gian qua Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo yêu cầu. Đồng thời có văn bản đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp đăng ký tạo tài khoản báo cáo và thực hiện báo cáo online trên Hệ thống theo quy định. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp chưa nghiêm túc đăng ký tạo tài khoản báo cáo, nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo online trên Hệ thống theo quy định, cụ thể theo Phụ lục đính kèm.

Để đảm bảo việc vận hành Hệ thống theo đúng yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã có văn bản số 238/BQL-VP ngày 11/5/2016 yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, chính xác việc báo cáo online trên Hệ thống theo quy định. Nếu doanh nghiệp có nhiều dự án, thì thực hiện báo cáo theo từng dự án.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Ông Nguyễn Như Mạnh (điện thoại 03213.942.862/ 0934.374.366) để được hỗ trợ.

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNGTHÔNG TIN QUỐC GIA

VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

(Thông tin cập nhật đến ngày 10/5/2016)

Trong đó:

               X: Đã thực hiện đạt yêu cầu.

               V: Chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu.

               -: Không thuộc đối tượng cấp Tài khoản tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

 

TT

Doanh nghiệp/Dự án

Đăng ký tạo tài khoản

Thực hiện chế độ báo cáo

1

Công ty TNHH Matsuda Sangyo (ViệtNam)/ NHÀ MÁY TÁI CHẾ PHẾ LIỆU MATSUDA SANGYO (VIỆTNAM).

X

V

2

Công ty TNHH Yotsugi ViệtNam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY YOTSUGI VIỆTNAM.

X

V

3

Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên/ NHÀ MÁY DỆT VÀ NHUỘM VẢI CO GIÃN CÁC LOẠI/DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY DỆT VÀ NHUỘM VẢI CO GIÃN CÁC LOẠI/ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN IN TRÊN VẢI/DI CHUYỂN VÀ ĐẦU TƯ BỔ SUNG DÂY CHUYỀN KIỂM TRA SẢN PHẨM/ MỞ RỘNG NHÀ MÁY DỆT VÀ NHUỘM VẢI CO GIÃN CÁC LOẠI LẦN 3

X

V

4

Công ty TNHH Han Sung Haram ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, NHUỘM SỢI VÀ CHỈ HAN SUNG .

X

V

5

Công ty TNHH Microtechno ViệtNam/ NHÀ MÁY MICROTECHNO VIỆTNAM.

X

V

6

Công ty TNHH Hamaden ViệtNam/ NHÀ MÁY HAMADEN VIỆT NAM/NHÀ MÁY HAMADEN VIỆT NAM MỞ RỘNG.

X

V

7

Công ty TNHH Shinei Corona ViệtNam/ NHÀ MÁY CORONA VIỆTNAM.

X

X

8

Công ty TNHH Takagi ViệtNam/ NHÀ MÁY TAKAGI VIỆTNAM.

X

V

9

Công ty TNHH Akiyama-sc (ViệtNam)/ DỰ ÁN SẢN XUẤT THÉP THANH KÉO NGUỘI AKIYAMA-SC (VIỆTNAM).

X

V

10

Công ty TNHH BX Bunka ViệtNam/ NHÀ MÁY BUNKA - VIỆTNAM.

X

V

11

Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam/ NHÀ MÁY NIKKISO VIỆT NAM/NHÀ MÁY NIKKISO VIỆT NAM MỞ RỘNG/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC BỘ PHẬN CHO CÁNH MÁY BAY THƯƠNG MẠI/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁNH CỬA CỦA HỘP CHỨA HÀNH LÝ VÀ MÉP SAU CÁNH MÁY BAY THƯƠNG MẠI.

X

X

12

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II/ HOYA GLASS DISK VIỆT NAM II.

X

V

13

Công ty TNHH VIETINAK/ NHÀ MÁY VIETINAK

X

V

14

Công ty TNHH Coats Phong Phú/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH COATS PHONG PHÚ.

-

V

15

Công ty TNHH Gas Việt Nhật Miền Bắc/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP VÀ KHÍ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO.

X

V

16

Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên)/ KHU DỊCH VỤ KHO BÃI GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN- LOGISTICS.

V

V

17

Công ty TNHH GG ViệtNam/ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU.

X

V

18

Công ty TNHH Shindengen Việt Nam/ NHÀ MÁY SHINDENGEN VIỆTNAM.

X

V

19

Công ty TNHH Ochiai Việt Nam/ NHÀ MÁY OCHIAI VIỆT NAM/ NHÀ MÁY OCHIAI II.

X

V

20

Công ty TNHH Mikasa Việt Nam/ NHÀ MÁY MIKASA VIỆTNAM.

X

V

21

Công ty TNHH Sews-Components ViệtNam/ NHÀ MÁY SEWS-COMPONENTS VIỆTNAM.

X

X

22

Công ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam/ NHÀ MÁY MUSASHI AUTO PARTS VIỆTNAM/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY MUSASHI AUTO PARTS VIỆTNAM.

X

V

23

Công ty TNHH Mizuno Precision Part ViệtNam/ NHÀ MÁY MIZUNO PRECISION PARTS VIỆTNAM.

X

V

24

Công ty TNHH dây cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY CÁP ĐIỆN SỬ DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ/DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY CÁP ĐIỆN SỬ DỤNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ.

-

X

25

Công ty TNHH Keihin ViệtNam/ NHÀ MÁY KEIHIN VIỆTNAM.

X

V

26

Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories/ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH KYOTO BIKEN HÀ NỘI LABORATORIES- XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y.

X

V

27

Công ty  TNHH SOC Việt Nam/ NHÀ MÁY SOC VIỆT NAM/DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SOC VIỆTNAM.

X

V

28

Công ty TNHH KCN Thăng Long II/ KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II.

X

V

29

Công ty TNHH một thành viên  Việt NamMIE/ NHÀ MÁY VIỆT NAM MIE.

X

V

30

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam/ PANASONIC VIỆTNAM – CHI NHÁNH HƯNG YÊN.

-

V

31

Công ty TNHH Topy Fasteners Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY TOPY FASTENERS VIỆT NAM/DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY TOPY FASTENERS VIỆTNAM.

X

V

32

Công ty TNHH Akebono Brake Astra Việt Nam/ NHÀ MÁY AKEBONO BRAKE ASTRA VIỆTNAM.

X

V

33

Công ty TNHH Eikodo Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY EIKODO VIỆTNAM.

X

V

34

Công ty TNHH Công nghệ Hoya Memory Disk/ NGHIÊN CỨU  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOYA MEMORY DISK.

X

X

35

Công ty TNHH Toto Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY TOTO VIỆT NAM THỨ HAI.

-

X

36

Công ty TNHH Tokyo Keiso Việt nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY TOKYO KEISO VIỆTNAM.

X

X

37

Công ty TNHH Semapo Vina/ NHÀ MÁY SEMAPO VINA.

X

V

38

Công ty TNHH Sypanel Vina/ DỰ ÁN SẢN XUẤT TƯỜNG, VÁCH NGĂN VÀ TẤM LỢP ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG XÂY DỰNG SYPANEL VINA.

X

X

39

Công ty cổ phần Nihon Lamy ViệtNam/ NHÀ MÁY NIHON LAMY VIỆTNAM.

V

V

40

Công ty TNHH Toei Việt Nam/DỰ ÁN NHÀ MÁY TOEI VIỆTNAM.

X

V

41

Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Toyota Việt Nam/ NHÀ MÁY THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TOYOTA VIỆTNAM/ DỰ ÁN SẢN XUẤT ROTOR VÀ STATOR.

X

V

42

Công ty TNHH vật liệu mới Denka ViệtNam/NHÀ MÁY VẬT LIỆU MỚI DENKA VIỆTNAM.

X

V

43

Công ty TNHH San ma ru Vina/NHÀ MÁY HOLA VIỆTNAM

X

V

44

 Công ty TNHH Denyo Việt Nam/ NHÀ MÁY DENYO VIỆT NAM/ DỰ ÁN SẢN XUẤT MÁY PHÁT ĐIỆN.

X

V

45

Công ty TNHH Tamagawa Electronics Việt Nam/ NHÀ MÁY TAMAGAWA ELECTRONICS VIỆTNAM.

X

X

46

Công ty TNHH Linea Aqua ViệtNam/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ BƠI.

V

V

47

Công ty TNHH Kyocera Việt Nam/ XÂY DỰNG TỔ HỢP SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO KYOCERA/ DỰ ÁN SẢN XUẤT THIẾT BỊ VIỄN THÔNG/ DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM LINH KIỆN DÁN BỀ MẶT SMD/ DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐẦU TƯ SẢN XUẤT SẢN PHẨM LINH KIỆN DÁN BỀ MẶT SMD/ DỰ ÁN CHẾ TÁC ĐỒ TRANG SỨC BẰNG KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ/DỰ ÁN SẢN XUÂT CÁC SẢN PHẨM GIA DỤNG.

X

V

48

Công ty TNHH Azuma Safety/ NHÀ MÁY AZUMA SAFETY .

X

V

49

Công ty TNHH Công nghiệp Sanwa ViệtNam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP SANWA VIỆTNAM.

X

V

50

Công ty TNHH Công nghiệp Seiko Việt Nam/ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP SEIKO VIỆTNAM.

X

V

51

Công ty TNHH Đầu nối điện tử Kyocera Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẦU NỐI ĐIỆN TỬ KYOCERA VIỆT NAM.

X

V

52

Công ty TNHH Mitsuba M-Tech Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY MITSUBA M-TECH VIỆT NAM TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG II.

-

V

53

Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY HAMATETSU VIỆTNAM.

X

V

54

Công ty TNHH Tanaka Precision Việt Nam/NHÀ MÁY TANAKA PRECISION VIỆTNAM.

X

V

55

Công ty TNHH
 Fuji Bakelite Việt Nam/ NHÀ MÁY FUJI BAKELITE VIỆTNAM.

X

X

56

Công ty TNHH Kai Quốc tế  Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CHỈ

X

V

57

Công ty TNHH sản xuất Bando (Việt Nam)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BANDO (VIỆTNAM).

X

X

58

Công ty TNHH Kawakin Core-Tech ViệtNam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY KAWAKIN CORE-TECH VIỆTNAM.

X

V

59

Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật/ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG NGHIỆP VÀ KHÍ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO.

-

V

60

Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam/ NHÀ MÁY PANASONIC APPLIANCES VIỆT NAM TẠI  HƯNG YÊN.

-

V

61

Công ty TNHH Kosaka ViệtNam/ Nhà máy Kosaka ViệtNam.

X

V

62

Công ty TNHH TÜV Rheinland ViệtNam/ DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ.

-

V

63

Công ty TNHH vật liệu điện tử Shin-Etsu ViệtNam/ NHÀ MÁY SHIN-ETSU VIỆTNAM.

X

V

64

Công ty TNHH Tae Yang ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM BẰNG INOX.

X

V

65

Công ty TNHH Dịch vụ Thép không gỉ Arcelormittal Việt Nam/ NHÀ MÁY DỊCH VỤ THÉP KHÔNG GỈ  ARCELORMITTAL VIỆTNAM.

V

V

66

Công ty TNHH Kido Hà Nội/ NHÀ MÁY MAY KIDO.

X

V

67

Công ty Liên doanh Fuji- alpha/ NHÀ MÁY THANG MÁY FUJI.

X

V

68

Công ty TNHH Jang Jung Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TRANG PHỤC QUẦN ÁO BẢO HỘ LAO ĐỘNG .

X

V

69

Công ty TNHH Ina Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT LẮP RÁP ĐỒ CHƠI VÀ CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ.

X

V

70

Công ty TNHH MSA-Hapro/ NHÀ MÁY MAY 2 CÔNG TY TNHH MSA-HAPRO.

-

V

71

Công ty TNHH Konishi ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÒNG BI VÀ CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ.

X

V

72

Công ty TNHH CJ Agri Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THUỶ SẢN.

-

V

73

Công ty TNHH Công nghiệp Fancy ViệtNam/ NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP FANCY VIỆTNAM.

X

V

74

Công ty TNHH Sunjin Farmsco/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM

X

X

75

Công ty TNHH Palfinger Ned-Deck ViệtNam/ NHÀ MÁY PALFINGER NEDDECK VIỆTNAM/ NHÀ MÁY PALFINGER NED-DECK VIỆTNAM2.

X

V

76

Công ty TNHH PIC ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM VẬT LIỆU CHE PHỦ PE VÀ CÁC SẢN PHẨM NHỰA KHÁC/ SẢN XUẤT HẠT NHỰA.

X

V

77

Công ty TNHH World Mold Tech/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUÔN VÀ PHỤ TÙNG KHUÔN.

V

V

78

Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum ViNa/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM HYUNDAI ALUMINUM VINA/ SẢN XUẤT KHUNG TIVI LCD/OLED BẰNG NHÔ/ DỰ ÁN SẢN XUẤT VỎ ĐIỆN THOẠI BẰNG NHÔM- CNC MOBILE.

X

V

79

Công ty TNHH JP Corelex (ViệtNam)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY LỤA.

X

V

80

Công ty TNHH Công nghiệp ViNa Pioneer/DI CHUYỂN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHỰA VÀ IN NHÃN MÁC BAO BÌ NHỰA CÁC LOẠI.

X

V

81

Công ty TNHH Vikom/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VIKOM.

X

V

82

Công ty TNHH Quốc tế IDE/ DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP IDE.

X

V

83

Công ty TNHH Shinjo Việt Nam/NHÀ MÁY CƠ KHÍ CHẾ TẠO VÀ SẢN XUẤT ỐC VÍT LONG ĐEN SHINJO PHỐ NỐI.

V

V

84

Công ty TNHH Bao Bì Tri-wall Vina/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ TRI-WALL VINA.

X

V

85

Công ty TNHH Icam ViệtNam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY ICAM VIỆTNAM.

X

X

86

Công ty TNHH Sơn Kansai- Alphanam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN VÀ BỘT BẢ.

X

V

87

Công ty Cổ phần Greenfeed ViệtNam/ NHÀ MÁY GREENFEED VIỆT NAM-CHI NHÁNH HƯNG YÊN

-

V

88

Công ty TNHH Watanabe Pipe ViệtNam/ DỰ ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH WATANABE PIPE VIỆT NAM TẠI VIỆTNAM.

X

V

89

Công ty TNHH Palfinger Boats ViệtNam/ NHÀ MÁY FAST RSQ VIỆTNAM.

X

V

90

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm & Bánh kẹo Phạm Nguyên/ NHÀ MÁY BÁNH KẸO PHẠM NGUYÊN.

-

V

91

Công ty TNHH Wassenburg Medical ViệtNam/ NHÀ MÁY WASSENBURG MEDICAL VIỆTNAM.

X

V

92

Công ty TNHH Lixil Việt Nam/ NHÀ MÁY SỨ VINAX/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘ PHẬN RỜI LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỨ VỆ SINH.

-

V

93

Công ty TNHH Fancy Creation ViệtNam/ NHÀ MÁY FANCY CREATION VIỆTNAM/ NHÀ MÁY FANCY CREATION VIỆTNAM2.

X

V

94

Công ty TNHH Shoei ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ TẤM NHÃN XUẤT KHẨU/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÃN MÁC VÀ TẤM NHÃN XUẤT KHẨU MỞ RỘNG.

V

V

95

Công ty TNHH Tatsumi Seiko ViệtNam/ NHÀ MÁY TATSUMI SEIKO VIỆTNAM.

X

X

96

Công ty TNHH Dorco ViNa/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAO CẠO DORCO HƯNG YÊN/ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ.

X

V

97

Công ty TNHH Shinei Seiko ViệtNam/NHÀ MÁY SẢN XUẤT  LINH KIỆN TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG CUỘN CẢM.

X

V

98

Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, LẮP RÁP CÁC LOẠI MÁY XỬ LÝ HÌNH ẢNH VÀ CÁC LOẠI BỘ PHẬN, LINH KIỆN VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN BẰNG KỸ THUẬT CAO.

X

V

99

Công ty TNHH Daido Amistar (ViệtNam)/ NHÀ MÁY DAIDO AMISTAR VIỆTNAM.

X

V

100

Công ty TNHH Điện tử Annex / NHÀ MÁY ĐIỆN TỬ ANNEX VIỆTNAM.

X

V

101

Công ty TNHH Cargill ViệtNam/ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM TẠI HƯNG YÊN.

-

V

102

Công ty TNHH Ki Sung Tech/ DỰ ÁN KI SUNG TECH- HƯNG YÊN.

X

V

103

Công ty TNHH DSM ViệtNam/ NHÀ MÁY DSM VIỆTNAM/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY DSM VIỆTNAM/ DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ.

X

V

104

Công ty TNHH Dorco Living VINA/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT DAO KÉO CÁC LOẠI.

X

V

105

Công ty TNHH Sampung Inox/ Nhà máy sản xuất thép không gỉ.

V

V

106

Công ty TNHH Sun Kang/NHÀ MÁY SUN KANG VIỆTNAM

X

X

107

Công ty TNHH Solder Coat ViệtNam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM HÀN.

X

V

108

Công ty TNHH MG Plastics ViệtNam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM NHỰA.

X

X

109

Công ty TNHH Drossapharm Á Châu (ViệtNam)/ NHÀ MÁY DROSSAPHARM Á CHÂU (VIỆTNAM).

X

V

110

Công ty TNHH BM VINA/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHUNG KIM LOẠI .

X

V

111

Công ty TNHH Minghui ViệtNam/ NHÀ MÁY MINGHUI VIỆTNAM.

X

V

112

Công ty TNHH Hirakawa ViệtNam/ DỰ ÁN SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHÍNH XÁC/ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHÍNH XÁC.

X

V

113

Công ty TNHH Hapam ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CẦU DAO HAPAM VIỆTNAM.

X

V

114

 Công ty TNHH Điện tử Minghao ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ MINGHAO VIỆTNAM.

X

X

115

Công ty TNHH cao su Yamato ViệtNam/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CAO SU YAMATO VIỆTNAM.

X

V

116

Công ty Megatec International Limited/ DỰ ÁN NHÀ MÁY MEGATEC VIỆTNAM.

X

V

117

Công ty TNHH Ming Shin (Việt Nam)/ NHÀ MÁY MING SHIN VIỆTNAM

X

V

118

Công ty TNHH Yamco Precision Việt Nam/Nhà máy Yamco Precision ViệtNam

X

V

119

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM JASAN (VIỆT NAM)/ NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤT CAO CẤP VÀ SỢI MÀU CÁC LOẠI

X

V

120

Công ty TNHH SuzuranViệtNam/ DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SUZURAN VIỆTNAM

X

V

121

Công ty TNHH Nestlé ViệtNam/ NHÀ MÁY BÔNG SEN

-

V

122

Công ty TNHH Sebang Vina/Dự án trugn tâm Logistics Sebang Vina

-

V

123

Công ty Cổ phần Kopac/ NHÀ MÁY BÌA CÁC TÔNG KOPAC

X

X

124

Công ty TNHH Rodax Việt Nam/DỰ ÁN NHÀ MÁY RODAX VIỆTNAM

X

V

 

Tin mới nhất

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(04/09/2018 7:42 SA)

°
857 người đang online