Yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường tiết kiện điện

Đăng ngày 28 - 06 - 2016
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1287/UBND-KT2, ngày 27/6/2016 Ban Quản lý các KCN tỉnh đã có văn bản số 335/BQL-DN yêu cầu các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng các KCN và các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện, chủ động ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân trước diễn biến thời tiết phức tạp làm sản lượng điện giảm không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1287/UBND-KT2 ngày 23/6/2016 về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2016; nhằm chủ động ổn định sản xuất, thực hiện việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả theo Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện sau:

1. Căn cứ biểu đồ phụ tải và công suất đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, bảo đảm việc sử dụng tiết kiệm điện trong giờ cao điểm, tăng cường sản xuất vào giờ thấp điểm; bố trí các thiết bị sử dụng điện hợp lý, giảm đến mức thấp nhất các thiết bị có công suất lớn sử dụng vào giờ cao điểm trong ngày như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí …

2. Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất, không để thiết bị hoạt động non tải, không tải. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các KCN.

3. Chuẩn bị tốt các nguồn phát điện dự phòng độc lập để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và ổn định sản xuất trong trường hợp xẩy ra thiếu điện, cắt điện. Chủ động ứng dụng các công nghệ hoặc thiết bị tiết kiệm điện vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

(Công văn số 335/BQL-DN ngày 27/6/2016)


Tin mới nhất

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(04/09/2018 7:42 SA)

°
789 người đang online