Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II

Đăng ngày 25 - 07 - 2016
100%

 

Thực hiện công văn số 94-CV/TU/ĐT ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc chuyển đơn tố cáo của ông Trần Bé, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 289/QĐ-BQL ngày 13/6/2016 về việc thụ lý giải quyết tố cáo đối với Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II và thành lập Tổ xác minh tố cáo.

Kết quả xác minh nội dung tố cáo cho thấy: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II có nhập khẩu và sử dụng các hóa chất (Kaly Nitrate (KNO3) và Natri Nitrate (NaNO3) trong hoạt động sản xuất. Quá trình nhập khẩu, quản lý, sử dụng các hóa chất trên được công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II đã thuê Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành để thu gom, vận chuyển và xử lý hỗn hợp muối thải bỏ là thực hiện đúng quy định về thu gom, xử lý chất thải rắn.

Hỗn hợp muối thải bỏ của Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II đã được xác định thuộc loại chất thải thông thường, không còn tính chất của tiền chất thuốc nổ như lúc ban đầu. Việc vận chuyển, xử lý thuộc trách nhiệm của Công ty CP Môi trường Thuận Thành, là đơn vị hoạt động ngoài phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

(Chi tiết kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II theo văn bản số 402/KL-BQL ngày 22/7/2016 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đính kèm).

Tin mới nhất

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(04/09/2018 7:42 SA)

°
2850 người đang online