Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp (KCN) đến hết tháng 8 năm 2016.

Đăng ngày 30 - 08 - 2016
100%

Tổng số dự án đầu tư thứ cấp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tính đến hết tháng 8 năm 2016 là 300 dự án tập trung tại các KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối và KCN Minh Đức; trong đó có 165 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 135 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.722 triệu đô la Mỹ và 15.610 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thuê lại của các dự án đầu tư là 579,3 ha. Hiện nay, tại các KCN tỉnh có 248 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó: KCN Phố Nối A là 144 dự án, KCN Thăng Long II là 61 dự án, KCN Minh Đức là 26 dự án và KCN Dệt May Phố Nối là 17 dự án.

 

Phố Nối A là KCN có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 165 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 791 triệu đô là Mỹ và 13.189 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 306 ha; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 75 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.799 triệu đô là Mỹ và 0,3 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 187 ha.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết tháng 8 năm 2016)

Số tt

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng số dự án còn hiệu lực

Diện chích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

96

13.189

81

69

791

63

165

306

2

Thăng long II

1

0,3

1

74

1.799

60

75

187

3

Dệt May Phố Nối

13

1.148

7

16

123,5

10

29

46

4

Minh Đức

25

1.273

21

6

8,7

5

31

40

Tổng cộng

135

15.610

110

165

2.722

138

300

579Tin mới nhất

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2019. (13/02/2020 4:02 CH)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(13/02/2020 3:55 CH)

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019. (09/07/2019 9:06 SA)

°
1138 người đang online