Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Đăng ngày 21 - 10 - 2016
100%

Ngày 21/10/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Thông báo số 567/TB-BQL về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo đó, ông Phạm Thái Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ủy quyền cho ông Vũ Quang Thắng - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong thời gian ông Phạm Thái Sơn tham gia đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016.

Tin mới nhất

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp(20/03/2018 8:02 SA)

Thông báo về việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của...(09/02/2018 8:24 SA)

Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 (08/01/2018 7:55 SA)

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017(13/09/2017 2:04 CH)

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Quản lý...(30/06/2017 3:47 CH)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tiết...(12/05/2017 3:46 CH)

Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Ban Quản lý các KCN tỉnh...(17/01/2017 3:35 CH)

Thực hiện báo cáo dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.(12/10/2016 3:24 CH)

°
1707 người đang online