Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Đăng ngày 21 - 10 - 2016
100%

 

Ngày 21/10/2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Thông báo số 567/TB-BQL về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Theo đó, ông Phạm Thái Sơn - Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ủy quyền cho ông Vũ Quang Thắng - Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong thời gian ông Phạm Thái Sơn tham gia đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016.

Tin mới nhất

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(04/09/2018 7:42 SA)

Triển khai các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới...(14/05/2018 12:44 CH)

°
2794 người đang online