Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp 2016, chuyên đề Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật.

Đăng ngày 18 - 10 - 2016
100%

Ngày 13/10/2016, tiếp nối thành công của Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong KCN" được tổ chức vào tháng 8 năm 2016, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp năm 2016 với chuyên đề "Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật

 

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN. Tham dự Hội nghị còn có Ông Trương Mạnh Tuấn - Chuyên gia Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường trực tiếp giảng, thuyết trình tại Hội nghị; đại diện Sở Tài Nguyên và môi trường, Phòng tài nguyên và môi trường các huyện Mỹ Hào, Văn Lâm, Yên Mỹ và trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn làm công tác môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong các KCN.

Ông Lâm Đức Thuấn - Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lâm Đức Thuấn - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN đã nhấn mạnh: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có 04 KCN đi vào hoạt động với trên 300 dự án đầu tư. Trong thời gian qua, qua theo dõi, giám sát việc thực hiện quan trắc môi trường định kỳ của các doanh nghiệp cho thấy có nhiều Doanh nghiệp còn lúng túng, chưa thực hiện tốt công tác giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật, điển hình là việc quan trắc, phân tích chưa đầy đủ các chỉ tiêu, thông số theo cam kết; hợp đồng với đơn vị thực hiện quan trắc, phân tích ngoài phạm vi được chứng nhận đủ điều kiện...Chính vì vậy, việc tổ chức Hội nghị chuyên đề "Thực hiện giám sát môi trường định kỳ theo đúng quy định của pháp luật" là hết sức cần thiết, nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về giám sát môi trường định kỳ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên gia của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Tổng cục Môi trường truyền đạt các quy định của pháp luật về quan trắc, giám sát môi trường đối với các KCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào các nội dung như: Quy định về lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đối với nước thải, khí thải quy định trong Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ; quy định về việc đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường và quy định về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu môi trường trong các Thông tư 21/2012/TT-BTMT ngày 19/12/2012 và Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Tiếp đó, Hội nghị đã dành thời gian để các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ các doanh nghiệp. Ban tổ chức Hội nghị đã tiếp nhận khoảng 10 câu hỏi từ các Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối, Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, Công ty Cổ phần Thép Việt Ý... Trên cơ sở đó, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước đã giải đáp và trả lời đầy đủ các câu hỏi từ phía các Doanh nghiệp.


Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị với chuyên đề này, các đại biểu đã nắm bắt được cụ thể hơn các quy định về trách nhiệm trong việc thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đảm bảo đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật. Qua đó bổ sung kiến thức, kinh nghiệm cho các Doanh nghiệp để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của dự án, nhằm ngăn ngừa, hạn chế các sự cố môi trường và các vi phạm về bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tin mới nhất

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và cải cách hành chính trong các...(21/06/2022 2:52 CH)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước trong...(15/07/2020 11:52 SA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh,...(04/11/2019 3:59 CH)

°
933 người đang online