Thực hiện báo cáo dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Đăng ngày 12 - 10 - 2016
100%

Thực hiện Luật Đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, thời gian qua, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Mỗi doanh nghiệp được cấp 01 tài khoản để thực hiện báo cáo trực tuyến trên hệ thống về tình hình thực hiện các dự án đầu tư. Doanh nghiệp đang thực hiện nhiều dự án sử dụng chung một tài khoản để báo cáo cho tất cả các dự án. Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện còn vướng mắc và có một số dự án không được cập nhật, báo cáo theo quy định... Để khắc phục khó khăn, vướng mắc này, vừa qua Cục đầu tư nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa cập nhật chức năng này trên Hệ thống theo hướng cấp tài khoản cho từng dự án, mỗi dự án được cấp 01 tài khoản riêng để quản lý, thực hiện.

Các doanh nghiệp hiện chỉ có 1 dự án đầu tư và đã được cấp 1 tài khoản trên Hệ thống, thì tiếp tục sử dụng tài khoản đó: Tên đăng nhập của tài khoản doanh nghiệp được chuyển thành tên đăng nhập của dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp có nhiều hơn 01 dự án đầu tư, tài khoản doanh nghiệp đã được cấp được chuyển thành tên đăng nhập của dự án đầu tiên. Tài khoản của các dự án còn lại, có tên truy cập và mật khẩu là mã số dự án hoặc số giấy chứng nhận đầu tư, hoặc số giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đó.

Để việc báo cáo dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài được thuận lợi, chính xác, các doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

- Truy cập vào địa chỉ website  https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi. Đăng nhập vào từng tài khoản cho mỗi dự án của doanh nghiệp mình.

- Rà soát, cập nhật thông tin của dự án đầu tư; Quét (scan) Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản mới nhất) của dự án đầu tư, rồi đính kèm vào tài khoản của dự án trên Hệ thống.

- Thực hiện báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất về dự án đầu tư vào tài khoản trên Hệ thống, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, xin liên hệ với Ông Nguyễn Như Mạnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. Điện thoại 03213942862/ 0934374366, để được hỗ trợ.

Tin mới nhất

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017(13/09/2017 2:04 CH)

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Quản lý...(30/06/2017 3:47 CH)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện các giải pháp tiết...(12/05/2017 3:46 CH)

Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Ban Quản lý các KCN tỉnh...(17/01/2017 3:35 CH)

Ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.(21/10/2016 3:25 CH)

Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II(25/07/2016 4:15 CH)

Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban...(08/07/2016 4:15 CH)

Yêu cầu các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh thực hiện nghiêm các giải pháp tăng cường tiết kiện điện(28/06/2016 4:15 CH)

°
199 người đang online