Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Đăng ngày 03 - 01 - 2017
100%

 

Tên TTHC

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thương nhân thực hiện khai báo hồ sơ thương nhân điện tử trên eCOSys (chỉ áp dụng đối với trường hợp đăng ký cấp lần đầu).

- Bước 2: Thương nhân khai báo dữ liệu theo biểu mẫu trên eCOSys và đính kèm các chứng từ cơ bản trên eCOSys; ký điện tử và truyền những dữ liệu này đến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Bước 3: Sau khi nhận được phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet, thương nhận nộp cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên bản giấy Đơn đề nghị cấp C/O mẫu D và Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ.

- Bước 4: Nhận kết quả (C/O bản giấy đã được phê duyệt hoặc Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ).

- Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ:

- Thương nhân thực hiện khai báo các dữ liệu theo biểu mẫu yêu cầu trên eCOSys tại địa chỉ http://www.ecosys.gov.vn/;

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh và hợp lệ tại Phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên sau khi nhận được thông báo phê duyệt cấp số C/O.

b) Trả kết quả: Trực tiếp tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

a1) Hồ sơ đính kèm khai báo trên eCOSys:

- Hóa đơn thương mại;

- Tờ khai xuất khẩu (trừ trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật);

- Chứng từ vận tải;

- Bản chứng minh tiêu chí xuất xứ (Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).

a2) Hồ sơ giấy:

- Đơn đề nghị cấp C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

- Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh;

- Một số bản giấy các chứng từ khác được quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BTC trong một số trường hợp được yêu cầu, cụ thể:

Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu: Bản sao có dấu sao y bản chính của thương nhân về: Quy trình sản xuất ra hàng hoá; Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất); Hợp đồng mua bán/hóa đơn giá trị gia tăng mua bán nguyên liệu, phụ liệu trong nước hoặc xác nhận của người bán/xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu mua trong nước trong quá trình sản xuất).

Trường hợp mã HS nước nhập khẩu khác với mã HS nước xuất khẩu: Bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) gốc

- Thời hạn giải quyết

- Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O trên hệ thống: Không quá 6 (sáu) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O qua mạng Internet.

- Trả kết quả cấp C/O bản giấy: Không quá 2 (hai) giờ làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ bản giấy hoàn chỉnh và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành :

- Tổ chức

- Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Hưng Yên

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các KCN Hưng Yên.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận

 

- Lệ phí:

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 3, Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011) (Tải về);

- Mẫu C/O (Phụ lục VIII, Thông tư số 22/2016/TT-BCT) (Tải về).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN là Hiệp định được ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 3/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

- Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi; Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT.

- Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá CO- mẫu D(16/06/2017 4:00 CH)

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O-mẫu D (03/01/2017 3:35 CH)

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D khai báo hồ sơ đề nghị qua mạng Internet (01/07/2013 4:07 CH)

°
1873 người đang online