Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp (KCN) đến hết năm 2016.

Đăng ngày 10 - 01 - 2017
100%

Tổng số dự án đầu tư thứ cấp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tính đến hết năm 2016 là 310 dự án tập trung tại các KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối và KCN Minh Đức; trong đó có 172 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 138 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.800 triệu đô la Mỹ và 15.812 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thuê lại của các dự án đầu tư là 618 ha. Hiện nay, tại các KCN tỉnh có 255 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 82,3% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực), trong đó: KCN Phố Nối A là 148 dự án, KCN Thăng Long II là 64 dự án, KCN Minh Đức là 25 dự án và KCN Dệt May Phố Nối là 18 dự án.

 

Phố Nối A là KCN có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 170 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 815 triệu đô là Mỹ và 13.254tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 316 ha; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 78 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.847 triệu đô là Mỹ và 0,3 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 213 ha.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết năm 2016)

Số tt

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng số dự án còn hiệu lực

Diện chích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

97

13.254

83

73

815

65

170

316

2

Thăng long II

1

0,3

1

77

1.847

63

78

213

3

Dệt May Phố Nối

14

1.251

7

17

129

11

31

49

4

Minh Đức

26

1.306

20

5

8,2

5

31

40

Tổng cộng

138

15.812

111

172

2.800

144

310

618Tin mới nhất

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2019. (13/02/2020 4:02 CH)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(13/02/2020 3:55 CH)

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019. (09/07/2019 9:06 SA)

°
1122 người đang online