Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 01 - 2017
100%

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, là năm diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong xu thế mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, và nền kinh tế Việt Nam có dấu hiệu phục hồi, có xu hướng tác động tích cực đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tại tỉnh Hưng Yên nói riêng. Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, và để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đại hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN tỉnh quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu để hoàn tốt các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh.

 

I. Một số kết quả thực hiện cụ thể năm 2016

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị:

1.1. Về tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh:

Hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN tiếp tục được các chủ đầu tư tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đầy đủ mặt bằng để sẵn sàng tiếp nhận các dự án vào đầu tư. Trong năm tại các KCN tỉnh đã có thêm khoảng 47 ha đất công nghiệp được hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (trong đó, KCN Phố Nối A khoảng 16,7 ha và KCN Dệt May Phố Nối khoảng 30 ha). Công tác giải phóng mặt bằng các KCN tiếp tục được tập trung triển khai, tháo gỡ: KCN Phố Nối A đã thực hiện đền bù, GPMB thêm  được 23 ha; KCN Yên Mỹ II đã cơ bản hoàn thành phương án bồi thường, GPMB cho 107 ha, trong đó có 29,1ha đã được UBND tỉnh phê duyệt giá bồi thường; …

1.2. Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh:

Hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, trong đó thu hút đầu tư vào các KCN của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ cả về số dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong năm, tổng vốn đầu tư thu hút vào các KCN trên địa bàn tỉnh đạt 362 triệu USD và 4.141 tỷ đồng, tăng 10% về vốn đầu tư nước ngoài và 124% về vốn đầu tư trong nước so với năm 2015. Trong đó cấp mới cho 48 dự án đầu tư, tăng 78% so với năm 2015, trong đó 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 20 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 283,6 triệu USD và 4.044 tỷ đồng; Thực hiện điều chỉnh đăng vốn đầu tư cho 28 dự án, trong đó 24 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 4 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 78,4 triệu USD và 97 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thuê lại là 80 ha, tăng 42% so với năm 2015. Trong số các dự án tiếp nhận trong năm 2016, KCN Thăng Long II tiếp nhận được 11 Dự án; KCN Phố Nối A tiếp nhận được 21 Dự án, KCN Dệt May Phố Nối tiếp nhận được 11 Dự án và KCN Minh Đức tiếp nhận được 05 dự án. Các dự án mới tiếp nhận vào trong KCN tập trung vào các ngành nghề lĩnh vực: Sản xuất linh kiện điện, điện tử (06 dự án); Cơ khí chế tạo (08 dự án); sản xuất các linh kiện, phụ kiện ô tô, xe máy (03 dự án), vật liệu xây dựng (04 dự án); Sản xuất chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (04 dự án); Dệt may và các sản phẩm phụ trợ cho ngành dệt may (06 dự án); bao bì các loại (06 dự án) và các ngành nghề khác (11 dự án). Trong đó, một số dự án có vốn đầu tư lớn  có trình độ công nghệ  tiến tiến và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước như: Dự án sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử của nhà đầu tư NIPPON MEKTRON., LTD với tổng vốn đầu tư đăng ký 100 triệu USD, Dự án sản xuất máy điều hòa không khí của Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) với tổng vốn đầu tư đăng ký 82,5 triệu USD, dự án sản xuất tôn mạ màu của Công ty TNHH một thành viên tôn Hòa Phát với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.400 tỷ đồng. Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 20 dự án do các nhà đầu tư mới thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký 246 triệu USD, còn lại 8 dự án do các nhà đầu tư đã đăng ký thực hiện trong KCN sau khi hoàn thành đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất, với tổng vốn đầu tư đăng ký 37,6 triệu USD. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến từ 7 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư lớn nhất với 16 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 247 triệu USD; tiếp theo đó là Hàn Quốc với 5 dự án, Trung Quốc là 3 dự án, còn lại là các quốc gia Ấn Độ, Campuchia, Ý, Singapore mỗi quốc gia có 01 dự án.

Đến nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn 310 dự án đang thực hiện, gồm 172 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 138 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2.800 triệu USD và 15.812 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN đang hoạt động đến nay là 618 ha, bằng 68% tổng diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê của các KCN đang hoạt động (907,34 ha). Trong đó KCN Phố Nối A có 170 dự án đầu tư, gồm 72 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 98 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 818 triệu USD và 13.273 tỷ đồng; KCN Thăng Long II có 78 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.850 triệu USD; KCN Dệt May Phố Nối có 31 dự án đầu tư, trong đó 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 14 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 129 triệu USD và 1.251 tỷ đồng; và KCN Minh Đức có 31 dự án đầu tư, trong đó 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 26 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 8,2 triệu USD và 1.306 tỷ đồng.

1.3. Về tình hình hoạt động của các dự án đầu tư trong KCN:

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, trong năm qua Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Qua đó, các dự án đầu tư tại các khu công nghiệp nhìn chung đều triển khai nhanh, đúng tiến độ và mục tiêu đăng ký, sử dụng đất có hiệu quả. Cả năm đã có thêm 27 dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và 10 dự án chấm dứt hoạt động và 01 dự án chuyển địa điểm đầu tư ra ngoài KCN. Tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh đến nay là 255 dự án chiếm trên 82% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2016 ước đạt khoảng 260 triệu USD và 2.000 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đến hết năm 2016 ước đạt 2.380 triệu USD (chiếm khoảng 84% tổng vốn đầu tư đăng ký) và các dự án có vốn đầu tư trong nước đạt 12.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 77% tổng vốn đầu tư đăng ký). Các dự án đi vào hoạt động tạo giá trị doanh thu ước đạt 4.300 triệu USD, giá trị nhập khẩu là 1.600 triệu USD, giá trị xuất khẩu là 2.000 triệu USD, thu ngân sách nội địa trên 1.700 tỷ đồng; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 42.000 lao động.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát tại các KCN:

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy hoạch, xây dựng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tăng cường. Trong năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về BVMT trong quá trình hoạt động của 13 dự án theo Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về BVMT đối với 28 dự án trong các KCN; giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, giấy phép xây dựng và công tác bảo vệ môi trường đối với trên 50 lượt dự án trong quá trình thi công xây dựng trong các KCN. Duy trì tốt công tác giám sát, đánh giá thường xuyên đối với các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh. Qua kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, về cơ bản các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường.

1.5. Công tác tuyên truyền phố biến pháp luật:

Công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý được tăng cường, với nhiều hình thức, như thông qua việc cập nhật đăng tải trên Công thông tin điện tử của Ban, thông qua việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát tại doanh nghiệp và thông qua việc tổ chức hội nghị. Trong năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, với chuyên đề "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại trong KCN” và chuyên đề “Thực hiện giám sát môi trường định kỳ đảm bảo đầy đủ, đúng quy định” cho gần 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn làm công tác môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp trong KCN. Qua đó giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, nắm bắt được các quy định, trách nhiệm trong việc quản lý, thu gom, xử lý chất thải, các quy định về giám sát môi trường định kỳ để áp dụng, triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.

2. Về thực hiện cải cách hành chính:

Nhiệm vụ cải cách thể chế được lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong năm 2016 đã tổ chức tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật; triển khai xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án theo đúng yêu cầu, kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh, đạt 100%. Đã tham gia ý kiến sửa đổi Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu; Dự thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ; dự thảo Quy chế công tác văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ; Dự thảo Nghị định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao; Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp; Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý, được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh Hưng Yên,….

Để nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức, lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BQL ngày 25/4/2016; Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm dịch vụ công kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 06/01/2016 và Quyết định số 159/QĐ-BQL ngày 30/3/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 09/QĐ-BQL ngày 06/01/2016 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; và Nội quy làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BQL ngày 27/9/2016.

Việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì công khai toàn bộ Bộ thủ tục hành chính; các mẫu đơn, mẫu tờ khai; các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của Ban, tại Trụ sở cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại các phòng chuyên môn bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp, tổ chức thực hiện xây dựng, lấy ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công bố 32 thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hóa; 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, xuất nhập cảnh, bảo vệ môi trường, lao động, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Trong quá trình xây dựng thủ tục hành chính trình công bố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, để tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Việc công khai bộ thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Ban; địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Ban, trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và tại trụ sở cơ quan được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiếp nhận mới 384 hồ sơ thủ tục hành chính, và 04 hồ sơ thủ tục hành chính của kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 380 hồ sơ, trong đó có 375 hồ sơ được giải quyết đúng, hoặc sớm hơn thời hạn quy định, đạt 98,6%. Các thủ tục hành chính thực hiện tại Ban đã được quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công chức cơ quan đã thực hiện đúng các quy định của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với doanh nghiệp.

Hoạt động cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã được nghiêm túc thực hiện. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời tổ chức sắp xếp lại các phòng chức năng theo quy định tại Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban theo hướng dẫn, quy định của pháp luật hiện hành. Nghiêm túc tổ chức thực hiện và đã xây dựng hoàn thành Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2016; Hoàn thành Đề án điều chỉnh vị trí việc làm; kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2017, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định… và tổ chức thành lập và đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cùng với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến chính thức đi vào hoạt động.

Tiếp tục từng bước kiện toàn tổ chức cán bộ. Trong năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng, phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng và phó trưởng phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã quan tâm, chú trọng việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, lao động: Xác định giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, lao động cơ quan là nhiệm vụ trọng tâm. Đã nghiêm túc, chủ động trong tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; quan tâm, thực hiện cử cán bộ công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hay thực hiện tốt việc hướng dẫn trong quá trình giải quyết công việc.

Trong năm, Ban đã cử 01 công chức hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; và cử 02 công chức là lãnh đạo Ban tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016, 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh quốc phòng đối tượng 2; 05 công chức là lãnh đạo phòng chuyên môn tham gia bồi dưỡng kỹ năng về đạo đức công vụ, 04 công chức tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị năm 2016 và gần 30 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin, quản lý tài chính- kế toán, đầu tư công và giám sát đầu tư, sử dụng phần mềm, thi đua, khen thưởng, về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế do các Bộ ngành Trung ương, các sở ngành địa phương tổ chức.

Việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công được Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt. Ban đã thực hiện nghiêm túc việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi ngân sách để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định; tổ chức thực hiện việc chi tiêu, sửa chữa, mua sắm, vật tư, trang thiết bị theo đúng Quy chế Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công, Quy trình mua sắm theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và quy định hiện hành. Trong năm đã thực hiện sửa chữa 02 xe của cơ quan; Hoàn thành gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị và chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào kho lưu trữ tập trung của Ban”, quá trình thực hiện bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tổng kinh phí tiết kiệm từ nguồn khoán chi thường xuyên trong năm 2016 là trên 160.000.000 đồng, để chi nâng cao đời sống vật chất tinh thần thông qua hoạt động tổ chức cho công chức, viên chức và lao động thuộc Ban đi học tập kinh nghiệm, kết hợp thăm quan nghỉ mát, hoặc bổ sung thu nhập cho công chức, lao động thuộc Ban.

Triển khai nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính năm 2016 tại Ban Quản lý các KCN tỉnh đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh việc duy trì hoạt động có hiệu quả của Hệ thống mạng nội bộ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tỉnh phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động chung của cơ quan. Trong năm 2016, Ban Quản lý các KCN tỉnh chính thức đưa Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cùng với việc triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với trên 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 100% thủ tục hành chính được giải quyết qua phần mềm dịch vụ công, qua đó đáp ứng được tốt yêu cầu của công tác lưu trữ, quản lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo thống kê, công khai, minh bạch quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục duy trì công khai đầy đủ các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ban theo quy định, thường xuyên cập nhật, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban một số thông tin chính về tình hình hoạt động của cơ quan, hoạt động của các doanh nghiệp và khu công nghiệp; kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các nhà đầu tư, để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008, ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng năm 2016; tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của phiên bản ISO 9001:2015, và đã hoàn thành việc sửa đổi các văn bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo hướng từng bước áp dụng, đáp ứng yêu cầu của phiên bản ISO 9001:2015.

Nhìn chung, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã cơ bản thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2016, Ban không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định hành chính, về việc cán bộ công chức của Ban gây phiền hà, sách nhiễu đối với các doanh nghiệp, cũng như kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của doanh nghiệp về quy định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền của Ban theo quy định.

3. Thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

3.1. Thực hiện quy chế dân chủ

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan để thực hiện theo đúng quy định; xây dựng lồng ghép nội dung của quy chế dân chủ vào các kế hoạch hoạt động năm 2016 của cơ quan để thực hiện. Duy trì thực hiện họp giao ban, đánh giá công chức, lao động trên các mặt công tác hàng tháng. Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 năm 2015, theo đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Hội nghị, thủ trưởng cơ quan đã giải đáp, tiếp thu các ý kiến tham gia của công chức, viên chức đối với các quy chế, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan; thực hiện công khai thu, chi tài chính năm 2015; kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Ban đã bám sát, triển khai thực hiện theo đúng quy chế dân chủ, cụ thể là các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quy định cụ thể, công khai, rõ ràng trong các quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện của cơ quan. Những nội dung cần công khai, lấy ý kiến của công chức; những nội dung cần phổ biến cho công chức, lao động cơ quan được thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí cao trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; phát huy được tính tích cực, chủ động của công chức, viên chức, lao động trong tham gia ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan; trong xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch, quy chế của cơ quan.

Thực hiện đúng các quy định về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, lao động; các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp. Trong năm, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, công chức của cơ quan. Các kiến nghị của công chức, viên chức, lao động và doanh nghiệp được kịp thời giải quyết, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ban Thanh tra nhân dân cơ quan đã phát huy tốt vai trò trong việc giám sát hoạt động của cơ quan. Năm 2016, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện 02 cuộc giám sát. Trong đó, 01 cuộc giám sát về việc quản lý, sử dụng văn phòng phẩm, vật tư, dụng cụ lao động; chi phí thông tin, liên lạc; thanh toán công tác phí; và 01 cuộc giám sát về việc thực hiện đánh giá công chức, lao động theo Quy chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban.

3.2. Về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 305 /KH- BQL ngày 20/6/2016 về thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 để triển khai thực hiện tại cơ quan; trong đó cụ thể hóa các công việc để thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị và từng công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc, sử dụng công chức, thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan. Thực hiện nghiêm túc việc công khai chế độ chính sách, chế độ chi tiêu, sử dụng ngân sách, tài sản công, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản, ngân sách nhà nước, phương tiện của cơ quan; kết hợp tuyên truyền nâng cao nhân thức, với giám sát quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức cơ quan. Việc mua sắm, sửa chữa vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; quy trình thực hiện luôn đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, không để xẩy ra tham nhũng, lãng phí. Trong năm không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, và cũng không có vụ việc khiếu nại, tố cáo nào tồn động chưa được giải quyết.

7. Một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

Nhìn chung, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đã đề ra. Tuy nhiên trong năm vẫn còn một số hạn chế:

- Việc tiếp nhận hồ sơ ở Bộ phận một cửa đôi khi còn thừa thành phần hồ sơ so với Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đã được công bố, công khai, khi viết Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả không đúng với hồ sơ thực tế tiếp nhận. Nguyên nhân là do công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa quán triệt nghiêm tinh thần cải cách hành chính, kỹ năng xử lý công việc còn có hạn chế.Việc phối hợp với các phòng chuyên môn trong giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ chưa thường xuyên và hiệu quả.

- Một số thủ tục hành chính đã có thay đổi nhưng chậm được cập nhật, trình công khai theo đúng quy định. Nguyên nhân do các văn bản hướng dẫn của các Bộ Ngành chậm được ban hành, thiếu cơ sở để trình UBND tỉnh; Một số bộ phận chuyên môn chưa tích cực trong rà soát, cập nhật thủ tục để trình công khai theo quy định.

- Công tác tham mưu giải quyết một số ít công việc thuộc chức năng nhiệm vụ trong năm còn chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do một số thủ tục hành chính giải quyết cần chờ ý kiến thẩm định của các Bộ ngành, trong khi các Bộ Ngành chậm cho ý kiến. Một số văn bản đề nghị tham gia đóng góp ý kiến cần tổng hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi thời gian yêu cầu cho ý kiến lại ngắn, nên không đảm bảo thời gian thực hiện theo yêu cầu.

- Công tác đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ các Chủ đầu tư các KCN Yên Mỹ II, Minh Quang và Kim Động trong công tác đền bù, GPMB còn chậm, đến nay các KCN này vẫn chưa đền bù, GPMB xong để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của KCN. Nguyên nhân là do các Chủ đầu tư hạ tầng KCN chưa tích cực triển khai; các KCN này hiện tại đã thay đổi, điều chỉnh về quy mô diện tích quy hoạch đến 2020 theo văn bản số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hưng Yên đến năm 2020.

- Còn một số lớn doanh nghiệp (khoảng 70%) không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định (không báo cáo hoặc nộp báo cáo chậm, nội dung báo cáo không chính xác, không đầy đủ nội dung yêu cầu, ...). Nguyên nhân là do vẫn còn nhiều nhà đầu tư có ý thức chưa cao trong việc chấp hành chế độ báo cáo nên không thực hiện báo cáo hoặc có báo cáo nhưng qua loa, đại khái; Các cán bộ làm công tác thống kê tại doanh nghiệp thường xuyên thay đổi và không được bàn giao, hướng dẫn đầy đủ khi tiếp nhận nên chưa cập nhật kịp thời đầy đủ các quy địn. Mặt khác, công tác phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN tỉnh và thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, chưa có cơ chế, quy trình cụ thể trong việc phối hợp, xử lý đối với các trường hợp cố tình không thực hiện nên nhiều nhà đầu tư có thái độ nhờn luật.

- Chất lượng thụ lý báo cáo do doanh nghiệp gửi chưa thật sự cao, đặc biệt trong việc xử lý đối với các báo cáo chưa đầy đủ thông tin hoặc nội dung báo cáo không trung thực, thiếu chính xác. Nguyên nhân là do số lượng công chức chuyên môn ít, việc xử lý khối lượng báo cáo và hướng dẫn doanh nghiệp thường được thực hiện trong thời gian ngắn nên chất lượng còn thấp; kinh nghiệm, kỹ năng của công chức thụ lý còn chưa đầy đủ nên công tác đánh giá báo cáo và tham mưu phương án xử lý còn hạn chế.

II. Phương hướng, một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2017

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2016, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính mới được các bộ, ngành trung ương công bố, xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định. Duy trì thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải của Ban trên Cổng thông tin điện tử của Ban, tại trụ sở cơ quan, tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đường dây nóng của Ban trên Cổng thông tin điện tử của Ban.

- Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm dịch vụ công, để mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Đồng thời đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện trên hệ thống. Hoàn thành việc công bố, công khai Hệ thống quản lý chất lượng của Ban theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Xây dựng ban hành quy chế liên thông giải quyết TTHC về cấp Giấy phép xây dựng giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh với Công an PCCC, Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoàn thiện ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; xây dựng hoàn thành phương án PCCC&CNCH trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung tổ chức rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn đến năm 2025, đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển.

- Tăng cường công tác phối hợp với UBND các huyện Văn Lâm, Kim Động, Yên Mỹ, Mỹ Hào và các cơ quan liên quan đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư KCN Phố Nối A, KCN Kim Động, KCN Yên Mỹ II, KCN Minh Quang, KCN Minh Đức triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng KCN.

- Đôn đốc các chủ đầu tư KCN Phố Nối A, KCN Dệt May Phố Nối tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp thoát nước, thu gom xử lý nước thải đúng quy hoạch, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp cũng như yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường trong KCN.

- Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan và các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức tư vấn xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước tổ chức tuyên truyền vận động xúc tiến đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh... Tổ chức rà soát biên soạn lại tài liệu và ấn phẩm xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu, quảng bá vận động đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh. Cập nhật bổ sung thông tin dữ liệu về các dự án đầu tư vào các KCN và các thông tin về môi trường đầu tư tại các KCN, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh, công khai lên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. Bổ sung kênh thông tin bằng ngôn ngữ tiếng Anh trên cổng thông tin điện tử của Ban, đảm bảo nội dung phong phú, giúp cho nhà đầu tư tìm hiểu thông tin một cách thuận lợi.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá dự án đầu tư, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, trong đó ưu tiên các dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; các dự án có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao. Phần đấu thu hút thêm khoảng 35 dự án đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 300 triệu USD và 1.000 tỷ đồng.

- Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ, và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thu hồi, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm triển khai trong thời gian dài, không có khả năng triển khai.

- Tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, xây dựng, PCCC của các doanh nghiệp, khu công nghiệp; xử lý, kiến nghị các cơ quan chức năng thanh tra xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Trong năm 2017 tổ chức ít nhất 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chi tiêu ngân sách được giao bảo đảm triệt để tiết kiệm, đúng quy định; cắt giảm tối đa các khoản chi xăng xe, khánh tiết, hội nghị, điện, nước. Tổ chức triển khai các công việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu từ nguồn kinh phí không tự chủ trước ngày 30/6/2017. Nghiệm thu, quyết toán công trình cải tạo, nâng cấp trụ sở của cơ quan theo đúng quy định.

- Duy trì thực hiện tốt việc phòng chống tham nhũng, lãng phí trong mọi hoạt động của cơ quan. Tự đào tạo, bồi dưỡng, và cử công chức,viên chức, lao động tham gia các chương trình đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nhằm đáp ứng với yêu cầu vị trí việc làm, theo chương trình, kế hoạch của các cơ quan trung ương, của tỉnh.

Duy trì thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc, thủ tục hành chính của công chức, kết hợp với đánh giá công chức, lao động nghiêm túc theo quy chế. Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản số 83/CV-BQL ngày 03/02/2020 về...(03/02/2020 4:51 CH)

Thông báo về việc ủy quyền điều hành và giải quyết công việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp...(19/09/2019 8:44 SA)

Thông báo số 562/TB-BQL ngày 3/7/2019 về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Quản lý các khu...(12/07/2019 4:23 CH)

°
794 người đang online