Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Tình hình thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2017.

Đăng ngày 02 - 10 - 2017
100%

Trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm chú trọng, Chủ đầu tư hạ tầng các KCN đã nỗ lực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, đảm bảo đầy đủ mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Qua đó, kết quả thu hút đầu tư vào trong các KCN đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhất là các dự án có vốn đầu tư trong nước. Trong quý III năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án đầu tư vào trong các KCN, trong đó 04 dự án đầu tư vốn nước ngoài và 04 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là là 18 triệu USD trên 1.000 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 06 lượt dự án, trong đó 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 01 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng là 16 triệu USD và 53 tỷ đổng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2017, các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được  38 dự án đầu tư bằng 100% về số dự án so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 22 dự án đầu tư nước ngoài và 16 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 127 triệu USD và 3.944 tỷ đồng. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may. Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án Lee Hing Textile Việt Nam của Công ty TNHH Dệt May Lee Hing Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 39 triệu USD; Dự án nhà máy Chế biến sữa Nutifood Việt Nam của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.600 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất ống đồng Toàn Phát số 2 của Công ty cổ phần ống đồng toàn phát, với tổng vốn đầu tư đăng ký 730 tỷ đồng ; Dự án nhà máy dệt và nhuộm Hà Nội -giai đoạn II của Công ty cổ phần dệt và nhuộm Hà Nội, với tổng vốn đầu tư đăng ký 642 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 27 lượt dự án đầu tư, trong đó 18 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 9 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng số vốn tăng thêm là 48 triệu USD và 483 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư nước ngoài cấp mới và điều chỉnh tăng là 175 triệu USD, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2016; tổng vồn đầu tư trong nước cấp mới và điều chỉnh tăng là 4.427 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016. Số dự án có vốn đầu tư nước ngoài thu hút vào trong các KCN trong kỳ tăng cao hơn so với năm 2016 (22/21dự án) nhưng vốn đầu tư đăng ký giảm là do trong các tháng đầu năm không thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư lớn vào trong KCN.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, một số dự án đầu tư tại các KCN đã thực hiện cơ cấu lại hoạt động đầu tư sản xuất, trong đó có 03 dự án điều chỉnh giảm vốn đầu tư; 05 dự án chấm dứt hoạt động trước thời hạn; Tổng vốn đầu tư đăng ký giảm 12,8 triệu USD và 85 tỷ đồng. Tính đến nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 342 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 189 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 153 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,9 tỷ USD và trên 20.000 tỷ đồng.

Trong các tháng cuối năm 2017, Ban Quản lý KCN tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Tập trung đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các KCN đẩy nhanh công tác đến bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, đảm bảo mặt bằng sãn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư trong các năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát dự án đầu tư, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo việc triển khai thực dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuận lợi, hiệu quả.  Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư hạ tầng các KCN, các tổ chức xúc tiến đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút đầu tư vào các KCN, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư, đảm bảo theo mục tiêu và kế hoạch từ đầu năm./.

Tin mới nhất

Giải Cầu lông Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chào mừng thành công Đại hội XVIII Công đoàn...(09/07/2018 2:16 CH)

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.(03/07/2018 8:09 SA)

Khánh thành Nhà máy KOYO Việt Nam của Công ty TNHH KOYO Hà Nội tại KCN Thăng Long II. (14/06/2018 5:17 CH)

°
218 người đang online