Quy định mới về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 11 - 12 - 2017
100%

Ngày 05 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Quyết định này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi và các hoạt động khác; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

Theo Quyết định, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp hoặc nằm trong khu công nghiệp nhưng được cấp phép xả nước thải trực tiếp ra môi trường:

- Có lưu lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày.đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát) phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục các thông số như lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và truyền dữ liệu tự động, liên tục 24/24giờ cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động được niêm phong và quản lý bởi Sở Tài nguyên và Môi trường; phải lắp đặt thiết bị camera được kết nối internet để giám sát cửa xả của hệ thống xử lý nước thải và lưu giữ hình ảnh trong vòng 03 tháng gần nhất.

- Có lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày.đêm đến dưới 1.000 m3/ngày.đêm (không bao gồm nước làm mát) có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục các thông số như lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:

                + Cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm thực hiện đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 31/12/2017.

               + Cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm thực hiện đầu tư lắp đặt, vận hành xong trước 30/6/2018.

               + Cơ sở có phát sinh lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm đến nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm thực hiện đầu tư, lắp đặt xong trước 31/12/2018.

- Các cơ sở đi vào hoạt động sau thời điểm Quy định này có hiệu lực có lưu lượng nước thải từ 100 m3/ngày.đêm đến dưới 1.000 m3/ngày.đêm (không bao gồm nước làm mát) có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục các thông số như lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành.

- Các cơ sở có ngành nghề sản xuất có nguy cơ ô nhiễm cao như: nhuộm vải, sợi; giặt tẩy; giặt mài; mạ; tẩy rửa bằng hóa chất; sản xuất giấy từ bột giấy hoặc phế liệu; tái chế phế liệu nhựa,…. hoặc bị khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo về ô nhiễm môi trường do xả nước thải kéo dài có lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục các thông số như lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục của các cơ sở này do Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của cơ sở.

Các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đấu nối toàn bộ nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung) phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt giá trị giới hạn quy định tại cột A của quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia đối với từng loại nước thải.

Đối với đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thì Quyết định cũng quy định rõ diện tích cây xanh tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích của khu công nghiệp, cụm công nghiệp; dành tối thiểu 5% tổng diện tích của khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng hồ điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2017 và thay thế Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND

Tin mới nhất

Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh...(07/01/2020 8:14 SA)

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dung trong quản lý hoạt động đầu tư...(30/12/2019 3:09 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.(19/11/2019 2:37 CH)

°
791 người đang online