Tăng lương tối thiểu vùng năm 2018

Đăng ngày 19 - 12 - 2017
100%

Ngày 07/12/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ- CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định số 141/2017 sẽ thay thế Nghị định số 153/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018.

 

* Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn thuộc đối tượng phải trả lương tối thiểu của vùng II. Doanh nghiệp có thể so sánh, tra cứu về mức lương tối thiểu vùng theo bảng sau để biết thêm chi tiết.

Vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2018

(Theo NĐ 141/2017)

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

(Theo NĐ 153/2016)

Mức lương tăng so với năm 2017

Địa bàn áp dụng thuộc tỉnh

Hưng Yên

II

3.530.000 đồng/tháng

3.320.000 đồng/tháng

Tăng 6,3%

(+ 210.000đồng)

TP Hưng Yên và các huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm.

III

3.090.000 đồng/tháng

2.900.000 đồng/tháng

Tăng 6,6%

(+ 190.000đồng)

Các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi, Khoái Châu.

*

(Áp dụng từ ngày 01/01/2018)

(Áp dụng từ ngày 01/01/2017)

 

 

* Các công việc mà Doanh nghiệp cần thực hiện khi mức lương tối thiểu vùng năm 2018 được áp dụng:

+ Về lương: Doanh nghiệp xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong Hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp, đảm bảo không thấp hơn mức tối thiểu vùng. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. Khi điều chỉnh lại thang lương, bảng lương, định mức lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

 + Về Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Doanh nghiệp rà soát mức tham gia bảo hiểm của toàn bộ người lao động đã được tham gia trước ngày 01/01/2018. Nếu mức lương đang tham gia bảo hiểm trước đó thấp hơn mức lương tham gia bảo hiểm theo mức lương tối thiểu vùng năm 2018 thì phải thực hiện báo tăng mức đóng với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Chi tiết Nghị định số 141/2017/NĐ- CP

Tin mới nhất

Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh...(07/01/2020 8:14 SA)

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dung trong quản lý hoạt động đầu tư...(30/12/2019 3:09 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.(19/11/2019 2:37 CH)

°
806 người đang online