Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư số 53 có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2017

Tin mới nhất

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (28/02/2017 1:48 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua...(24/06/2013 4:06 CH)

°
240 người đang online