Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2016

Đăng ngày 28 - 02 - 2017
100%

Thông tư số 53/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư số 53 có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2017

Tin mới nhất

Thông tư số 02/2017/TT-BTC, ngày 06/01/2017(28/02/2017 1:54 CH)

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 (28/02/2017 1:48 CH)

Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua...(24/06/2013 4:06 CH)

Thông tư số: 33/2011/TT-BKHCN ;(18/01/2012 3:58 CH)

Thông tư số: 04/2011/TT - BKHĐT; ngày 31/3/2011(29/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 46/2011/NĐ - CP, ngày 17/6/2011(22/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 70/2011/NĐ - CP, ngày 22/8/2011(22/09/2011 3:57 CH)

Nghị định số 107/2010/NĐ - CP; ngày 29/10/2010(31/08/2011 3:57 CH)

°
2070 người đang online