Tiếng Anh
 

 

 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Tin mới nhất

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(31/10/2017 4:15 CH)

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư(31/10/2017 4:14 CH)

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu...(31/10/2017 4:09 CH)

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(31/10/2017 4:15 CH)

Cấp lại Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các...(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký trong Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

°
1644 người đang online