Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Tin mới nhất

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC(06/07/2021 4:14 CH)

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (06/07/2021 4:15 CH)

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(06/07/2021 4:09 CH)

°
335 người đang online