Tiếng Anh

Đăng ngày 01 - 01 - 2017
100%

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH ÁP DUNG TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HƯNG YÊN.

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

1

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

2

Cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D

Tin mới nhất

Cấp lại Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung Giấy phép kinh doanh liên quan đến nội dung hoạt động mua bán hàng hoá và các...(11/05/2016 4:15 CH)

Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký trong Giấy phép kinh doanh.(11/05/2016 4:15 CH)

Cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp...(11/05/2016 4:15 CH)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.(10/05/2016 4:15 CH)

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.(06/05/2016 4:15 CH)

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.(06/05/2016 4:15 CH)

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư(25/01/2016 4:14 CH)

°
197 người đang online