Kế hoạch đấu thầu gói thầu nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến SEG của Ban.

Đăng ngày 27 - 03 - 2017
100%

 

Ngày 27/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Quyết định số 192/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến SEG của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, một số nội dung cụ thể:

- Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến SEG của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Giá trị gói thầu: 355.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định; các dịch vụ khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, cài đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tại Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Nguồn vốn mua sắm: 100% từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 4 năm 2017.

- Hình thức hợp đồng: Hình thức trọn gói (không điều chỉnh giá)

- Thời gian thực hiện: Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
347 người đang online