Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công

Đăng ngày 31 - 03 - 2017
100%

Ngày 31/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Quyết định số 207/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên”, một số nội dung cụ thể:

 

- Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

- Giá trị gói thầu: 51.210.170 đồng (Giá đã bao gồm hóa đơn tài chính).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Nguồn vốn mua sắm: 100% từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trước ngày 15/4/2017.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá)

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bàn giao báo cáo quyết toán dự án và hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
378 người đang online