Kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công

Đăng ngày 31 - 03 - 2017
100%

Ngày 31/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Quyết định số 207/QĐ-BQL về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu “Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên”, một số nội dung cụ thể:

 

- Tên gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

- Giá trị gói thầu: 51.210.170 đồng (Giá đã bao gồm hóa đơn tài chính).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

- Nguồn vốn mua sắm: 100% từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Hoàn thành trước ngày 15/4/2017.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói (không điều chỉnh giá)

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bàn giao báo cáo quyết toán dự án và hồ sơ, tài liệu liên quan.

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm máy...(25/06/2019 4:29 CH)

Quyết định số 533/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:26 CH)

Quyết định số 537/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:38 CH)

°
852 người đang online