Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Nâng cấp phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (SEG) của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”

Đăng ngày 01 - 04 - 2017
100%

Ngày 30/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Quyết định số 206/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Nâng cấp phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (SEG) của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”, một số nội dung cụ thể:

 

- Tên nhà thầu chỉ định: Công ty cổ phần phần mềm Phương Đông; Địa chỉ: Tầng 4, số 114 phố Thái Hà - Đống Đa - TP. Hà Nội.

- Giá chỉ định thầu: 355.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định; các dịch vụ khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, cài đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tại Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói (không điều chỉnh giá).

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ký hợp đồng.

(Chi tiết Quyết định số 206/QĐ-BQL)

Tin mới nhất

Quyết định số 735/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:18 SA)

Quyết định số 732/QĐ-BQL ngày 14/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt...(14/08/2020 10:15 SA)

Quyết định số 721/QĐ-BQL ngày 12/8/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc Phê duyệt dự toán và...(12/08/2020 10:09 SA)

°
406 người đang online