Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Nâng cấp phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (SEG) của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”

Đăng ngày 01 - 04 - 2017
100%

Ngày 30/3/2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có Quyết định số 206/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Nâng cấp phần mềm ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (SEG) của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên”, một số nội dung cụ thể:

 

- Tên nhà thầu chỉ định: Công ty cổ phần phần mềm Phương Đông; Địa chỉ: Tầng 4, số 114 phố Thái Hà - Đống Đa - TP. Hà Nội.

- Giá chỉ định thầu: 355.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Giá trên là giá tối đa đã bao gồm: Các loại thuế theo quy định; các dịch vụ khảo sát, phân tích thiết kế, lập trình, kiểm thử, cài đặt, chuyển giao công nghệ, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật tại Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng chọn gói (không điều chỉnh giá).

- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ký hợp đồng.

(Chi tiết Quyết định số 206/QĐ-BQL)

Tin mới nhất

Quyết định số 534/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm máy...(25/06/2019 4:29 CH)

Quyết định số 533/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:26 CH)

Quyết định số 537/QĐ-BQL ngày 25/6/2019 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Mua sắm...(25/06/2019 4:38 CH)

°
1025 người đang online