Tiếng Anh

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

Đăng ngày 29 - 06 - 2017
100%

Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, hoạt động thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư trong nước. Chủ đầu tư hạ tầng các KCN: Phố Nối A và Dệt May Phố Nối đã nỗ lực đầu tư để tiếp tục xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật KCN trên phần diện tích quy hoạch, đảm bảo đầy đủ mặt bằng sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Các KCN Yên Mỹ II, Minh Đức và Minh Quang đang nỗ lực thực hiện thu hồi đất và đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.

Trong Quý II năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 18 dự án đầu tư, trong đó 08 dự án trong nước và 10 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.665 tỷ đồng và 40 triệu USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có thêm 28 dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN trên địa bàn tỉnh, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 11 dự án trong nước và 17 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.931 tỷ đồng và 107,6 triệu USD, tổng diện tích đã cho thuê lại trên 44 ha. Các dự án đầu tư tập trung các lĩnh vực cơ khí chế tạo, sản xuất lắp ráp linh kiện điện, điện tử; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt may và các sản phẩm phụ trợ ngành dệt may. Trong đó một số dự án vốn đầu tư lớn và có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách như: Dự án Lee Hing Textile Việt Nam của Công ty TNHH Dệt May Lee Hing Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 39 triệu USD; Dự án nhà máy Chế biến sữa Nutifood Việt Nam của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.600 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất ống đồng Toàn Phát số 2 của Công ty cổ phần ống đồng toàn phát, với tổng vốn đầu tư đăng ký 730 tỷ đồng.,..Trong số các dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới vào trong KCN, Nhật Bản là quốc gia có số dự án và vốn đầu tư đăng ký lớn nhất, chiếm 59% về số lượng dự án và 47% về tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại thuộc các quốc gia vùng lãnh thổ: Hàn  Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Thái Lan.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện điểu chỉnh tăng vốn đầu tư cho 21 dự án, trong đó 13 dự án có vốn đầu tư  nước ngoài và 08 dự án có vốn đầu tư trong nước, với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 32,3 triệu USD và 430 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng là 140 triệu USD và 3.361 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2016, vốn đầu tư nước ngoài bằng 91%, vốn đầu tư trong nước bằng 105,6%. Bên cạnh đó, thu hồi chấm dứt hoạt động trước thời hạn 04 dự án, trong đó 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 01 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 8,43 triệu USD và 67 tỷ đồng. Đến nay, trong các KCN của tỉnh có 332 dự án còn hiệu lực, trong đó 147 dự án có vốn đầu tư trong nước và 185 dự án  có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 19.072 tỷ đồng và 2.925 triệu USD. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các KCN 655 ha.

 Các dự án đầu tư trong các KCN tỉnh nhìn chung có tính khả thi, chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ đăng ký, sử dụng đất hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 11 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh lên 266 dự án, chiếm 80,4% tổng số dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 78 triệu USD và 640 tỷ đồng; nâng tổng vốn đầu tư thực hiện của các dự án 12.600 tỷ đồng (chiếm 70,5% tổng vốn đầu tư đăng ký) và vốn đầu tư thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 2.400 triệu USD (chiếm 83,45% % tổng vốn đầu tư đăng ký). Các dự án đi vào hoạt động đã tạo giá trị doanh thu ước đạt 2.400 triệu USD, giá trị nhập khẩu khoảng 800 triệu USD, giá trị xuất khẩu khoảng 1.000 triệu USD, thu ngân sách nội địa khoảng 900 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định với thu nhập khá cho khoảng 44.650 lao động.

Cùng với các hoạt động thu hút đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý, qua đó chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc tháo gỡ cho doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động tại cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, có trên 56% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết sớm từ 01 đến 09 ngày làm việc co với quy định. Bên cạnh đó, Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên tiếp tục duy trì và hoạt động có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã hỗ trợ 05 nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục hành chính đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày, rút ngắn 15 ngày làm việc so với quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hưng Yên tổ chức hội chợ việc làm tại KCN Thăng Long II. Rà soát các dự án trong KCN thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, để hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp về hồ sơ, thủ tục xác nhận ưu đãi dành cho công nghiệp phụ trợ theo quy định. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng cuối năm 2017 Ban Quản lý KCN tỉnh tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN Dệt May Phố Nối, KCN Phố Nối A hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch. Đôn đốc, hỗ trợ các KCN Yên Mỹ II, Minh Đức hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng KCN, tạo mặt bằng tiếp nhận các dự án đầu tư. Chú trong nâng cao chất lượng trong việc thu hút đầu tư, trong đó thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với công tác bảo vệ môi trường, ưu tiên các dự án có trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách. Đồng thời duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng theo kế hoạch đã ban hành; Đưa vào hoạt động kênh tin bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử của Ban; Hoàn thiện, thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Ban phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001-2015; và Đầu tư nâng cấp phần mềm dịch vụ công, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, duy trì và thực hiện có hiệu quả Bàn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Hưng Yên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư./.

Tin mới nhất

Giải Cầu lông Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chào mừng thành công Đại hội XVIII Công đoàn...(09/07/2018 2:16 CH)

Thu hút đầu tư và hoạt động tại các KCN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.(03/07/2018 8:09 SA)

Khánh thành Nhà máy KOYO Việt Nam của Công ty TNHH KOYO Hà Nội tại KCN Thăng Long II. (14/06/2018 5:17 CH)

°
266 người đang online