Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp (KCN) đến hết tháng 6 năm 2017.

Đăng ngày 10 - 07 - 2017
100%

Tổng số dự án đầu tư thứ cấp tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tính đến hết tháng 6 năm 2017 là 336 dự án tập trung tại các KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Dệt May Phố Nối và KCN Minh Đức; trong đó có 187 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 149 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.924 triệu đô la Mỹ và 19.194 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thuê lại của các dự án đầu tư là 657 ha. Hiện nay, tại các KCN tỉnh có 277 dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh (chiếm 82,4% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực), trong đó: KCN Phố Nối A là 158 dự án, KCN Thăng Long II là 70 dự án, KCN Minh Đức là 26 dự án và KCN Dệt May Phố Nối là 23 dự án.

 

Phố Nối A là KCN có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 180 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 825 triệu đô là Mỹ và 16.186 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 336 ha; tiếp đến là KCN Thăng Long II với 85 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.898 triệu đô là Mỹ và 0,3 tỷ đồng, diện tích đất công nghiệp đã thuê lại là 214 ha.

TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO KHU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến hết tháng 6 năm 2017)

Số tt

Tên khu công nghiệp

Dự án trong nước

Dự án nước ngoài

Tổng số dự án còn hiệu lực

Diện chích đất thuê (ha)

Số dự án

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

Số dự án đang HĐ

Số dự án

Vốn đăng ký (triệu USD)

Số dự án đang HĐ

1

Phố Nối A

103

16.186

89

77

825

69

180

336

2

Thăng long II

1

0,3

1

84

1.898

69

85

214

3

Dệt May Phố Nối

19

1.708

9

20

192

14

39

67

4

Minh Đức

26

1.299

21

6

9,5

5

32

40

Tổng cộng

149

1.9193,3

120

187

2.924,5

157

336

657

 

Tin mới nhất

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết năm 2019. (13/02/2020 4:02 CH)

Tổng hợp các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh theo quốc gia và vùng lãnh...(13/02/2020 3:55 CH)

Tổng hợp thông tin về các dự án đầu tư theo khu công nghiệp hết quí II năm 2019. (09/07/2019 9:06 SA)

°
1423 người đang online