Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng.

Đăng ngày 15 - 08 - 2017
100%

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2017/TT- BLĐTBXH ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng. Quy chuẩn có ký hiệu QCVN :2017/BLĐTBXH.

 

Theo đó, từ ngày Thông tư có hiệu lực (ngày 11/9/2017) các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, sửa chữa, lắp đặt, quản lý và sử dụng Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng trên lãnh thổ Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn này.

Trong Quy chuẩn các yêu cầu mang tính kỹ thuật như: yêu cầu về thiết kế, yêu cầu về chế tạo, lắp đặt, các phương pháp thử... được quy định rất cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, nhằm quản lý an toàn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng; Quy chuẩn cũng đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với:

- Hồ sơ kỹ thuật của đường ống;

- Các điều kiện đảm bảo an toàn đối với đường ống sản xuất trong nước;

- Các điều kiện đảm bảo an toàn đối với đường ống nhập khẩu;

- Các điều kiện đảm bảo an toàn đối với đường ống lưu thông trên thị trường.

Theo quy định của Quy chuẩn quốc gia này chỉ các đơn vị đáp ứng được các điều kiện sau mới được phép lắp đặt Hệ thống đường ống dẫn hơi nước và nước nóng:

- Có tư cách pháp nhân đã được cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực này;

- Có đủ cán bộ kỹ thuật đã được đào tạo kỹ thuật chuyên ngành. Có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, được huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn theo quy định;

- Có đủ điều kiện kỹ thuật, khả năng công nghệ cho việc lắp đặt, hiệu chỉnh và sửa chữa.

Nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng và quản lý Hệ thống đường ống dẫn hơi nước và nước nóng; Quy chuẩn cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau:

- Chỉ sử dụng Hệ thống đường ống có tình trạng kỹ thuật tốt đã được kiểm định kỹ thuật an toàn đạt yêu cầu, không sử dụng đường ống đã bị hư hỏng bất kỳ chi tiết, bộ phận nào;

- Vận hành hệ thống đường ống làm việc theo đúng đặc tính kỹ thuật và lưu lượng mà nhà sản xuất đã quy định (hoặc lưu lượng do đơn vị quản lý sử dụng mới quy định lại sau khi cải tạo, sửa chữa...);

- Có các phương án và nhân lực luôn sẵn sàng giải quyết các sự cố khẩn cấp;

- Mỗi hệ thống đường ống phải có sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, thay thế các bộ phận đầy đủ các nội dung hạng mục theo quy định của nhà sản xuất;

- Người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành hệ thống đường ống phải được huấn luyện cơ bản về nghiệp vụ mà mình đảm nhận; được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lần đầu trước khi giao việc, huấn luyện định kỳ hàng năm và được cấp chứng chỉ huấn luyện an toàn theo quy định; biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan đến hệ thống đường ống.

- v.v...

Quy chuẩn này là căn cứ để các tổ chức thực hiện kiểm định, chứng nhận hợp quy đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng. Việc thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện Quy chuẩn về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng do Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thực hiện.

Chi tiết Thông tư số 20/2017/TT- BLĐTBXH

Tin mới nhất

Chương trình hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ Quỹ Phát triển doanh...(07/01/2020 8:14 SA)

Quy định mới về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dung trong quản lý hoạt động đầu tư...(30/12/2019 3:09 CH)

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ- CP về mức lương tối thiểu vùng.(19/11/2019 2:37 CH)

°
2851 người đang online